Kromě voleb se v Plzeňském kraji konala také tři referenda, všechna na Plzeňsku. Kde, oč v nich šlo a jak dopadla?

V Trnové

Vilu č. p. 290 obec odkoupila v roce 1996, poslední nájemce ji opustil v roce 2008. Potom osiřelaZdroj: DENÍK/Pavel KorelusObyvatelé Trnové hlasovali o tom, jestli obec má, či nemá nechat zdemolovat roky prázdný a v poslední době už vlastně pouze chátrající vilu čp. 290. Obec budovu, její vybavení i pozemky koupila od místního podnikatele v roce 1996 za více než 29 milionů korun, dnes má cenu sedmi a potřebovala by opravu za stejnou sumu. Zbouráním vily může jen získat.

Lidé řekli ANO, zbourat. Ze 301 platných hlasů bylo pro 205, proti 81.

Podle starosty Jana Korejčíka se bude zastupitelstvo výsledkem zabývat na nejbližším zasedání. „Budeme probírat rozpočet na příští rok, jestli bychom v něm částku potřebnou k demolici (1,5 – 2,5 milionu, pozn. red.) nenašli. V první řadě si ale budeme muset ujasnit technické věci, například zjistit, co z budovy se dá zachránit, případně prodat," řekl starosta.

V Losiné

V Losiné se opakovalo referendum z roku 2010 o stavbě betonárny v areálu společnosti APB. A zopakoval se také jeho výsledek – lidé jsou stále proti stavbě, ačkoliv její současná podoba měla být vylepšená, s lepší technologií a s napojením na hlavní silnici v podobě okružní křižovatky. „Z celkového počtu 549 platných hlasů bylo proti stavbě 343 lidí, pro 206," popsal výsledek starosta Miloš Černý. „Podstatné je, že přišlo hodně lidí a výsledek je tedy platný a pro obec závazný," dodal.

Ve Starém Plzenci

Chci v centru města poblíž základní školy vyrůst velký supermarket? Tuto otázku si musel položit každý obyvatel Starého Plzence, kde se referendum konalo také. Nasbíralo 2117 platných hlasů a jeho výsledek je pro supermarket špatný. Stavbu odmítlo 1184 voličů, 929 bylo pro.

Stejně jako v Trnové se i v Plzenci stalo, že v urně končily lístky bez vyznačené odpovědi, ale bylo jich minimum.

Tři otázky, tři odpovědiLosiná: „Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými prostředky v tom, aby obchodní společnosti P&P Březina servis, s.r.o., IEO 26351919, se sídlem e.p. 303, 332 04 Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve výstavbě betonárny v obci Losiná?" ANO
Starý Plzenec: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní OE Radyňská OE Nerudova OE Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?" ANO
Trnová: „Má obec odstranit budovu čp. 290 v obci Trnová?" ANO