Měsíc před akcí, která nemá v Plzni obdoby, Deník oslovil čtyřicet osobností spjatých s Plzní. Zeptali jsme se jich, jak by na otázku položenou v referendu odpověděli. Budete se podle jejich odpovědí orientovat?

Odpovědi oslovených osobností najdete níže v tomto článku.

Jak šel čas s Domem kultury Inwest najdete dále ve článku.

Přední plzeňský internista Jan Filipovský potvrdil, že je zásadně proti stavbě Corsa. „Jsem signatářem petice a přispěl jsem finančně aktivistům, aby mohli podat žalobu na vyhlášení referenda," prohlásil lékař a dodal, že není důvod zatěžovat střed města další administrativní budovou. Netajil se antipatiemi k postupu radnice, která nechala situaci dojít tak daleko. Ale to kritizovala valná většina dotazovaných.

Vizualizace obchodního centra Corso AmerickáNapříklad bývalý plzeňský primátor a občanský demokrat Zdeněk Prosek je přesvědčen o tom, že město teď už nemá možnost se stavbou něco dělat. „Radnice udělala spoustu chyb v minulosti a je otázkou, proč," řekl Prosek s tím, že to mělo město řešit územním plánem už dřív. Naproti tomu se objevily hlasy pro Corso. „Budova mi nevadí, a dokonce se mi líbí. Nechci se vracet k době, kdy se majetek vyvlastňoval," řekl šéf bazénu na Slovanech Tomáš Kotora.

Ředitel Škody Transportation Josef Bernard si pokládá otázku, zda si v referendu jen nepopláčeme nad rozlitým mlékem. „Můžeme diktovat soukromníkovi, co má na svém pozemku postavit?" ptá se jako řada dalších lidí. Předsedkyně vozíčkářů z Plzeňska Eva Fikrlová je proti stavbě. „Vadí mi už to, že se zboural Inwest. Jako vozíčkáři jsme se tam dobře pohybovali, tam už to měli vychytané. A je ho velká škoda," posteskla si.

Architekt Jiří Boudník tvrdí, že otázka v referendu je špatně položená. „Nechci, aby Corso nestálo. Ale chci ho v jiné podobě a v souladu s městskou zástavbou," řekl Boudník. Oproti tomu vrchní sládek Jan Hlaváček si už nyní nedokáže představit, že by v místě vzniklo něco jiného než nákupní centrum. „Budoucnost ukáže, že je to správné rozhodnutí," míní sládek. Negativní odpovědi byly často spojeny s míněním, že město má i bez zasahování do soukromého majetku možnosti stavbu ovlivnit.

Vizualizace obchodního centra Corso AmerickáStejně jako mezi Plzeňany je i mezi oslovenými osobnostmi řada těch, kteří zatím jasno nemají. „Celá situace, která kolem Corsa vznikla, je velmi nešťastná," upozorňuje ředitel Pattonova muzea Ivan Rollinger. Dodal, že k referendu pravděpodobně ani nepůjde.

Plzeňský publicista Zdeněk Roučka je radikální. „Je třeba té stavbě zabránit, a to všemožným způsobem. Je to tragické," hřímá Roučka. A podobně se zlobí i velitel plzeňských dobrovolných hasičů Petr Jůzek: „Obchodních domů je v Plzni až běda. Na co stavět další?"

Aby bylo referendum platné, musí se jej zúčastnit nejméně 35 procent oprávněných voličů. A aby byl výsledek hlasování závazný, musí na otázky kladně odpovědět nadpoloviční většina těch, kteří k urnám přijdou. To však nestačí. Jejich počet musí zároveň převýšit 25 procent všech Plzeňanů, kteří mají právo hlasovat. Prakticky to znamená, že volit musí přijít asi 47 tisíc lidí, z nichž se 33 tisíc musí vyjádřit kladně.

Otázka položená v referendu

Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě DK Inwest?

Osobnosti spjaté s Plzní odpovídají na otázku referenda

Od domu kultury k obchodnímu centru

Na dnešní Americké třídě u Radbuzy bývaly dříve zelinářské zahrady.

Začátkem 80. let se zde začal stavět Dům kultury ROH podle návrhu architekta Miloslava Hrubce. Slavnostně byl otevřen 17. ledna 1986 a šlo o jeden z největších kulturních domů v republice. Po revoluci byl přejmenován na DK Inwest a postupně jej začaly hyzdit reklamní panely. Vzniklo tu Divadlo Kruh, r. 2002 přejmenované na Divadlo Miroslava Horníčka.

27. dubna 2007 přinesl Deník jako vůbec první informaci, že se chystá bourání Inwestu. Předseda představenstva firmy Amádeus Plzeň Václav Klán tehdy prohlásil, že chce do pěti let změnit spodní část Americké ulice. V té době firma vlastnila pozemek mezi Teskem a domem kultury a začala skupovat akcie společnosti Inwest-K, jíž tehdy kulturní dům patřil.

Jeden z návrhů obchodního centra Aréna15. září 2009 oznámil investor (Amádeus) Krajskému úřadu záměr postavit místo Inwestu nové obchodní centrum Aréna – šestipatrový objekt s desítkami obchodů butikového typu, centrem služeb, restauracemi, kavárnami a také 700 parkovacími místy. Rozběhl se proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA).

V červnu 2010 schválili plzeňští zastupitelé vyhlášení veřejné architektonické soutěže na prostor mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovým nábřežím.

Promoce právnické fakulty uzavřela po 25 letech provoz Domu kultury InwestV únoru 2011 dostali nájemci DK Inwest výpověď, všichni obchodníci skončili k 30. červnu, konala se tu poslední promoce. Naplno už se v té době začalo mluvit o bourání Inwestu.

V březnu byla architektonická soutěž bez náhrady zrušena zastupiteli.

31. března vzniklo občanské sdružení Kultura(k) vítězí, které bojuje za záchranu domu kultury, později proti obchodnímu centru.

V červnu jednali zastupitelé o změně územního plánu v prostoru Inwestu. Bod se na jednání dostal díky 9000 podpisů sesbíraných aktivisty. Změna byla zamítnuta.

V srpnu změnil investor Aréně jméno na Corso Americká, ubral 200 parkovacích míst a přidal koncertní sál, galerii a na střechu sportoviště a letní kino. Zmizel i supermarket, s nímž původní dokumentace počítala. I to přiživilo spekulace o propojení nového centra s Teskem, které má zvětšit svou plochu až trojnásobně.

4. října začínají aktivisté sbírat podpisy Plzeňanů pro vyhlášení referenda, potřebují jich 13 500. Chtějí docílit změny územního plánu ze smíšeného území na urbanistickou zeleň. Pak už by se tu nesmělo postavit nic.

5. listopadu se koná veřejné projednání posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA), odpůrci Corsa jej označili za frašku. Souhlasné stanovisko se stavbou vydal Krajský úřad 6. prosince 2011.

Demolice DK InwestZačátkem dubna 2012 začala demolice DK Inwest.

21. června měli městští zastupitelé schvalovat pronájem a později prodej pozemků, které Amádeus potřebuje ke stavbě. OC však nesplnilo regulační podmínky stanovené městem, bod byl z jednání stažen.

6. srpna aktivisté předali magistrátu podpisové archy s 14 768 podpisy, primátor Martin Baxa prohlásil, že pokud splní žádost o místním hlasování zákon, referendum vyhlásí. Ve stejný den podala firma Amádeus žádost o územní rozhodnutí pro Corso.

22. srpna magistrát oznámil, že podpisů k vyhlášení referenda není dost.

Aktivisté byli ve středu na radnici dodat další tisíce podpisů29. srpna předali aktivisté magistrátu dalších téměř 5000 podpisů.

Začátkem září investor a vlastníci okolních pozemků oznámili, že budou požadovat více než miliardu korun za zmařenou investici v případě, že nebude Corso postaveno.

6. září chtěl primátor Baxa vyhlásit referendum jen s jednou otázkou, a to, zda udělat vše pro to, aby se nestavělo. Vynechat chtěl spornou otázku týkající se změny územního plánu. Aktivisté s touto variantou nesouhlasili. Nepodpořili ji ani zastupitelé.

17. září zastupitelé odmítli vyhlásit jakékoli referendum, a to i přesto, že podle magistrátu už neměl návrh aktivistů žádné chyby.

8. října podali aktivisté ke Krajskému soudu v Plzni žalobu kvůli nevyhlášenému referendu. Na právníky jim Plzeňané darovali více než 45 tisíc korun.

Koncem října začal magistrát obesílat stovky lidí z petičních archů a vinit je ze spáchání přestupku. Šlo o ty, kteří archy podepsali, ale neměli v Plzni trvalé bydliště, nebo se podepsali víckrát.

5. listopadu vyhlásil Krajský soud v Plzni referendum v termínu prezidentských voleb. Zamítl však otázku týkající se změny územního plánu, a lidé budou v referendu odpovídat pouze na první otázku. Krátce poté magistrát oznámil, že volby a referendum nelze zcela spojit - pro každé hlasování bude potřeba zvláštní komise i místnost.

Začátkem prosince rozjel magistrát, investor i aktivisté masivní informační kampaň. Magistrát tvrdí, že v případě, že se Corso nepostaví, bude muset Plzeň jen za pozemky zaplatit odhadem 263 milionů korun.

11. a 12. ledna 2013 jsou prezidentské volby, v tomto termínu lidé v referendu městu řeknou, zda má dostupnými prostředky zabránit stavbě OC na místě bývalého Inwestu.

Po Domě kultury Inwest není na Americké třídě ani památka

Kvůli dvojím volbám ujdou lidé kilometry

Vhodit lístek se jménem budoucího prezidenta, ujít pár kroků a hlasovat pro nebo proti novému centru Corso na Americké třídě. Pro většinu Plzeňanů ano, hlasovací místnosti budou mít pod jednou střechou. Ovšem lidé, kteří pravidelně volí například v hotelu Primavera na Nepomucké třídě, musí kvůli svému hlasu do referenda urazit dva kilometry. ´Jejich´ urna pro místní hlasování je totiž až na dopravním odboru magistrátu, Koterovská 162.

Magistrát už krátce po vyhlášení referenda avizoval, že nelze v jedné místnosti hlasovat i pro prezidenta i v referendu - pro každé hlasování vznikne samostatná komise. „V osmi případech nelze z technických důvodů umístit obě volební místnosti do jedné budovy," připomíná Roman Matoušek z plzeňského magistrátu, který má volby na starosti. Z nich jsou tyto místnosti nejblíže v Koterově, kde voliči na návsi jen přeběhnou z hasičské zbrojnice (prezidentské volby) do sokolovny (referendum).

Do volebních komisí je pravidelně potřeba zhruba tisícovka lidí, v lednu jich však bude třeba dvojnásobek. A zatím jich magistrát potřebný počet nemá. „Bude se hodit každá ruka, každá noha. Zájemci se mohou hlásit na obvodech nebo přímo na magistrátu," vyzývá Matoušek.

Hlasovací lístky pro referendum lidé do schránek nedostanou, dostanou je až přímo ve volební místnosti. Na lístku budou uvedeny odpovědi ANO a NE a s rámečkem pro zaškrtnutí.

Seznam volebních místností pro prezidenstké volby a místní referendum k centru Corso Americká