„Jsme členy organizace pro mládež, v níž se dětem věnují dobrovolníci, a propojujeme se i s dalšími spolky v lokalitě," informovala Maud Durand, vedoucí desetičlenného týmu mladých, který do Rokycan zavítal. O starosti se s ní dělil ještě kolega Florian Chatelier. Uvedl: „Vyvíjíme celoroční činnost formou různých kroužků hudebních, tanečních, zaměřených na šikovné ruce, práci s počítačem, petangue a podobně. Připravujeme i různé akce pro veřejnost, nejčastěji pro důchodce."

„Oddíly jsou rozdělené podle věku dětí," objasňovala Maud. „Mladší, pod deset let, absolvují o prázdninách soustředění podobnou formou jako jsou vaše příměstské tábory," vysvětlovala dále. Starší, zhruba od deseti do dvanácti, se účastní už pětidenních táborů, tentokrát celodenních, organizovaných na rozmanitých místech doma. Třinácti až sedmnáctiletí pak tráví týden až dva různě po Francii či v zahraničí.

Zmiňovaná parta zamířila do Rokycan. Obrovský úspěch mělo místní koupaliště. „Takového něco u nás nemáme, je prostě super," shodli se. „Máme vnitřní bazény, které se využívají i v létě, ale venkovní koupaliště ne. Kdo nechce do krytých bazénů, zamíří k moři. Od nás je k němu asi hodina," informovali střídavě mladí hosté.