Tmou blikající majáčky skupinky aut v ulici Pod Ohradou i další, stojící těsně nad jejím křížením s Čechovou, celou noc i v průběhu včerejška budily pozornost obyvatel okolních domů. Vyžadovaly si též zvýšenou opatrnost projíždějících řidičů. Světelný efekt navíc provázelo monotónní hučení kompresoru. Důvodem bylo léčení kanalizace v první části ze 174 metrů dlouhého úseku.
„Při kamerových zkouškách bylo zjištěné poškození stoky," sdělila za městský úřad důvod Eva Praumová.
S rekonstrukcí se mohlo začít v tomto čase, protože zcela nově je na ni použitá bezvýkopová metoda. De facto spočívá ve vyvložkování původního kanalizačního potrubí. „Nejdříve ale bylo třeba protékající vodu zavakuovat a hadicemi převádět mimo vytčený úsek. Před vyvložkováním musí být kanál zcela suchý," dozvěděli jsme se od pracovníků rokycanské pobočky firmy VOSS, která vodovody a kanalizace města spravuje.
Úprava zmíněného prvního úseku byla zahájená ve čtvrtek ráno a trvala až do včerejšího rána. Během dne pak odborníci sanovali ještě odbočky napojující se do skoky.
V pondělí by měl přijít v ulici Pod Ohradou na řadu další úsek a následně zbývající – nejkratší – část.
Opravná metoda spočívá
v tom, že do úplně vysušeného potrubí se protáhne rukávec ze skelných vláken sycených pryskyřicí. Ten působením vháněného vzduchu přilne
k původní rouře. Poté se nainstalovaný rukáv 11 hodin
vytvrzuje UV světlem tak, že potrubím pomalu projíždí zařízení s UV lampou. „Výsledkem je nová samonosná sklolaminátová roura, která by měla vydržet dalších padesát – šedesát let. Nebude už záležet na tom, jestli se nevyhovující technický stav původního potrubí (pozn.: je vejčitého tvaru o rozměrech 1050/900 mm) ještě zhorší. Nově vytvořené je totiž schopné funkce samo
o sobě. Práce provádí specializovaná pražská firma.
S rekonstrukcí potrubí sou-visí také oprava kanalizačních vpustí. V tomto případě bylo podle správců řadu naštěstí třeba opravit jen svrchní část, spodek byl dobrý.