Město startuje pilotní projekt, funkci ustavilo ve zrekonstruované objektu ve Voldušské ulici.

V září letošního roku schválili radní podmínky pro zřízení domovníků v bytových domech města a také jejich práva a povinnosti. Současně vyčlenili prostředky na úhradu nákladů spojených s danou funkcí. „Město také upravilo pravidla pro hospodaření s bytovým fondem tak, aby bylo možné
v konkrétních městských domech zřídit domovnické byty,“ uvedl místostarosta Jan Šašek.

Na základě uvedených rozhodnutí byl v říjnu vyhlášený záměr na obsazení funkce domovníka pro objekt ve Volduš-ské ulici. Jedná se o vilu s přístavbou nacházející se proti ne- mocnici. Rekonstrukcí v ní město vytvořilo 17 bytových jednotek, z nichž 9 bude sloužit jako takzvané vstupní byty, na něž poskytlo dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

„Domovník bude práci vykoná- vat na základě dohody o pracovní činnosti za odměnu,
v rozsahu 80 hodin měsíčně. Přísluší mu 62,50 za hodinu. Hrubá mzda je tedy pět tisíc. Náklady budou hrazené z rozpočtu města, přičemž dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu neurčitou. Pokud by domovník neplnil řádně své povinnosti, bude dohoda ze strany města vypovězená,“ informoval místostarosta. Přestane-li domovník pro město vykonávat činnost, skončí mu i nájem ve služebním – domovnickém – bytě

Do výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci, ze kterých byla pro funkci vybraná Iveta Zýková a dostala v novém objektu i byt (č. 17), který bude užívat po dobu výkonu funkce. Nájemné si hradí sama. Smlouvu s ní město sepíše v nejbližší době. „Očekáváme, že výkon domovnických činností bude v domě zajišťovaný od prosince. Máme představu, že díky domovníkovi bude v objektu udržovaný pořádek a bezpečnost. Současně by měl být schopný pomoci nájemníkům a postarat se
o drobnou údržbu nebo zajištění oprav,“ uvedl místostarosta.

Pilotní projekt Rokycan tedy startuje. Zhruba za půl roku budou vyhodnocené první poznatky. „Pokud se domovník osvědčí, možná ho ustavíme i v dalších šesti nebo sedmi problémových městských domech,“ sdělil Šašek.