„Schválili jsme uzavření smlouvy o provozu sběrny nebezpečného odpadu a místa odběru elektrozařízení se společností Adevi v Cihlářské ulici v areálu navijárny motorů. Obyvatelé tuto provozovnu najdou kousek za železničním mostem vpravo," popsala místostarosta Stanislav Antoš po zasedání městské rady.

Předtím radní vzali na vědomí žádost společnosti AVE CZ, která dosud zajišťovala likvidaci nebezpečných odpadů i zpětný odběr elektrozařízení v Chrastavické ulici, o ukončení činnosti.

Tu prováděla na základě smlouvy s městem, které pro své občany musí tuto službu zajistit.

„Podle zákona je obec povinna určit místa, kam mohou lidé odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu, kterými jsou například zbytky barev, spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla," potvrdil místostarosta.

„Nový provozovatel služby bude mít pro občany otevřeno 6 dní v týdnu kromě svátků a dnů pracovního klidu, což je oproti dosavadnímu stavu výrazné zlepšení," připomněl Antoš.