Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Spor o úložiště mezi obcemi a státem se vyhrocuje

Klatovsko - Spor o úložiště jaderného odpadu mezi obcemi a státem se opět vyhrocuje. Představitelé obcí potenciálně dotčených umístěním úložiště radioaktivního odpadu označují poslední kroky státu dokonce slovem „podvod". Jedním z míst, kde se o úložišti odpadu uvažuje, je i okolí Pačejova na Klatovsku.

17.3.2013
SDÍLEJ:

PŘEDÁNÍ VÝZVY. Na snímku jsou zleva senátor Jan Látka, zástupci ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer a Pavel Šolc a starosta Horažďovic Karel Zrůbek.Foto: Foto: Edvard Sequens

„Lžou, zamlčují fakta, zkreslují skutečnost. Chybí jim elementární slušnost a korektnost," nebere si servítky horažďovický starosta a zástupce obcí Karel Zrůbek, když hodnotí počínání státu a jeho organizací při vyhledávání vhodného místa pro úložiště.

V úterý předal náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Kuby Pavlu Šolcovi výzvu obcí s podpisy cca 130 starostů, které přijel podpořit i nový senátor za Domažlicko a část Klatovska Jan Látka.

Text předané výzvy

Určeno:
Premiéru a ministrům vlády České republiky
Poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

K HLUBINNÉMU ÚLOŽIŠTI FÉROVĚ
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (zkráceně SÚRAO, organizační složka státu zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu), hledá místo pro hlubinné uložení vyhořelého jaderného paliva z českých jaderných elektráren. Stavba a provoz úložiště výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Je to princip běžně používaný v řadě států Evropy i v zámoří. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím SÚRAO opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu.

V přímém rozporu s dosavadními deklaracemi SÚRAO však MPO v lokalitě Kraví hora - a s příslibem, že se takto bude postupovat i v dalších lokalitách - převedlo zodpovědnost za stanovení průzkumného území ze SÚRAO na státní podnik DIAMO. Jeho zástupci nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a zcela otevřeně ignorují sliby dříve dané státem. Ministerstvo tak svým postupem zbouralo důvěru, postupně se rodící mezi orgány státu a obyvateli dotčených lokalit. Vrchnostensky odmítlo respektovat názory občanů obcí v zájmových územích a ohrozilo zodpovědný výběr relativně nejbezpečnější lokality pro uložení radioaktivních odpadů.

My, níže podepsaní zástupci obcí a občanských iniciativ, zaskočeni současným silovým a arogantním postupem ministerstva průmyslu a obchodu, VYZÝVÁME vládu, poslance a senátory k bezodkladné nápravě stavu, ve kterém se proces výběru lokality pro hlubinné úložiště ocitl. POŽADUJEME:

1) ZASAĎTE SE o přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště.

Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Tímto směrem vykročila Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, složená ze zástupců státu (delegovaných ministerstvy průmyslu a životního prostředí, SÚRAO a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost), Parlamentu ČR, místních samospráv a občanské společnosti. Jako poradní orgán MPO v závěru minulého roku dokončila záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality a předložila ho k vyjádření ministru Martinu Kubovi. Záměr představuje zatím ojedinělý konsenzus v historii vyhledávání lokality pro úložiště. O to více je zarážející, že MPO v okamžiku dosažení shody přistoupilo k silové strategii výběru lokality hlubinného úložiště.

2) NEPŘIPUSŤTE zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu.

Považujeme za nepřípustné, aby byly zahajovány průzkumy pro přípravu hlubinného úložiště v situaci, kdy nejsou zřetelně nastavena spravedlivá pravidla pro všechny zúčastněné a kdy se přístup státu mění tak, jak se obměňuje vedení MPO. Jediným legitimním řešením nastalé situace je stažení již podané žádosti o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora a ustoupení od podání dalších žádostí do doby, než bude legislativně vyřešeno postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště.

3) RESPEKTUJTE názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů.

Převedením mandátu ke stanovení průzkumného území ze SÚRAO na DIAMO s.p. v lokalitě Kraví hora a zahozením všech slibů o dobrovolnosti dalších průzkumů se Ministerstvo průmyslu a obchodu ve vztahu k obcím vrátilo k silové politice. Ta hrozí vleklým konfliktem mezi zástupci samospráv a státu.
Považujeme za nepřípustné, aby SÚRAO pokračovalo v jednání s obcemi o spolupráci, zatímco státní podnik DIAMO, jehož zakladatelem je rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu, veřejně opovrhuje dosavadní snahou o konsenzus. Tento schizofrenní přístup dokázal pošlapat roky se rodící základy důvěry.

4) ZAJISTĚTE vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.

Hlubinné úložiště je považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím jaderné energetiky. Musí garantovat izolaci nebezpečného odpadu od všeho živého po statisíce let. Nedokážeme posoudit, zda je to dosažitelné. Jakékoliv kompromisy při hledání stabilní horniny či vývoji izolačních bariér by ale byly ohrožením nás i mnoha budoucích generací.

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, demokratický proces výběru lokality a souhlas obyvatel, kterým úložiště navždy změní životy, musí být stejně respektovanou podmínkou jako kritéria bezpečnosti. Věříme, že lze dodržet obojí současně.

Text výzvy přijat na setkání obcí a nevládních organizací v Praze dne 26. února 2013.

Výzvu podporují tato města a obce

Bílov - Pavel Bulín, starosta
Bolešiny - Josef Sommer, starosta
Břežany - Marie Metličková, starostka
Dobršín - Jana Patlejchová, místostarostka
Drahotín - Jan Michal, starosta
Dražovice - Vladimír Mišák, starosta
Hartmanice - Jiří Jukl, starosta
Hejná - Vlastimil Šatra, místostarosta
Hlohovice - Marie Pflégrová, starostka
Horažďovice - Karel Zrůbek, starosta
Hošťka - Hana Sojková, starostka
Hradiště - Jaroslava Ladmanová, starostka
Chanovice - Petr Klásek, starosta
Chlum (RO) - Jiří Rys, starosta
Chudenín - Petr Zahrádka, starosta
Kasejovice - Marie Čápová, starostka 
Kovčín - Ivan Tesař, starosta
Kvášňovice - Miroslav Strolený, starosta
Malý Bor - Radovan Faltys, starosta
Maňovice - Miroslav Panuška, starosta
Mrákov - Josef Janeček, starosta
Nepomuk - Václav Kovář, starosta
Nezdice na Šumavě - Marie Mráčková, starostka
Nové Mitrovice - Anna Sivčáková, starostka
Olšany - Josef Panuška, starosta
Oselce - Miroslav Cikán, starosta
Pačejov - Vladimír Smolík, starosta
Rabí - Milan Leopold, starosta
Stod - Jiří Vlk, starosta
Strašín - Jan Helíšek, starosta
Stráž - Karel Fišpera, starosta
Studánka - Irena Zapletalová, starostka
Švihov - Václav Petrus, starosta
Velké Hydčice - Jaroslav Portášik, starosta
Velký Bor - Václav Zábranský, starosta
Zemětice - Josef Toušek, starosta
Žihobce - Karel Baumruk, starosta

Blatno - Václav Beneš, starosta a Eva Kolibačová, místostarostka
Lubenec - Bohumil Peterka, starosta
Pastuchovice - Václav Tolman, starosta
Petrohrad - Jitka Dondová, starostka
Tis u Blatna - Pavel Jelínek, starosta a Olga Hablovič, pověřená obcí
Velečín - Lenka Valešová, starostka
Žihle - František Procházka, starosta 

Budišov - Petr Piňos, starosta
Nárameč - Ludmila Jelínková, starostka
Oslavice - Pavel Janoušek, starosta
Oslavička - Dušan Koch, starosta
Osové - Josef Krejska, starosta
Rohy - Olga Voborná, starostka
Rudíkov - Jana Nožičková, starostka
Vlčatín - Josef Mezlík, starosta 

Cejle - Pavlína Nováková, starostka a Tomáš Vyskočil, místostarosta
Hojkov - Milada Duchanová, starostka a Jaroslav Bezděkovský, místostarosta
Milíčov - Jaromír Šlechta, starosta a Petr Marek, místostarosta
Nový Rychnov - Pavel Martínek, starosta a Milan Vopálenský, místostarosta
Rohozná - František Venkrbec, starosta

Deštná - David Šašek, starosta
Horní Radouň - Jaroslava Šelepová, starostka
Kostelní Radouň - Ladislav Ayrer, starosta
Lodhéřov - Zdeňka Klesalová, starostka
Okrouhlá - Radouň Zdeněk Leitner , starosta
Světce - Jaroslav Krátký, místostarosta

Bálkova Lhota - Stanislav Šika, starosta
Božetice - Jaroslav Kofroň, starosta
Chyšky - Miroslav Maksa, starosta
Jistebnice - Vladimír Mašek, starosta
Nadějkov - Zdeněk Černý, starosta
Nechvalice - Jiří Hejhal, starosta
Opařany - Blanka Řezáčová, starostka
Petrovice - Petr Štěpánek, starosta
Přeštěnice - Miroslav Zíka, starosta
Radkov - Tomáš Bálek, starosta
Sedlec-Prčice - Miroslava Jeřábková, starostka
Vlksice - Vladimír Koutník, starosta

Skryje - Jana Jeřábková, starostka
Tišnovská Nová Ves - Vladislav Fic, starosta
Vratislávka - Ladislav Matoušek, starosta
Žďárec - Vladimír Štěpánek, starosta

Babice - Anna Pilátová, starostka
Borová Lada - Jana Hrazánková, starostka
Budkov - Josef Markytán, starosta
Buk - Antonín Mráz, starosta
Bušanovice - Marie Zídková, starostka
Černá v Pošumaví - Irena Pekárková, starostka
Čkyně - Stanislav Chval, starosta
Drslavice - Helena Machovcová, starostka
Dub - Václav Novák, starosta
Horní Planá - Milan Mráz, místostarosta
Horní Vltavice - Jiří Fastner, starosta
Chroboly - Oldřich Valouch, starosta
Chvalovice - Anna Mačková, starostka
Kájov - Bohumil Šíp, starosta
Křišťanov - Martin Menšík, starosta
Ktiš - Ilona Mikešová, starostka
Kvilda - Václav Vostradovský, starosta
Lažiště - Jan Pěsta, starosta
Lhenice - Marie Kabátová, starostka
Mičovice - František Zámečník, starosta
Nebahovy - František Mráz, starosta
Netolice - Oldřich Petrášek, starosta
Němčice - Radek Rypota, starosta
Nová Pec - Jakub Koželuh, starosta
Olšovice - Josef Pavlík, starosta
Pěčnov - Josef Král, starosta
Prachatice - Martin Malý, starosta
Stachy - Bořivoj Klíma, starosta
Stožec - Martin Černý, starosta
Strunkovice nad Blanicí - Karel Matějka, starosta
Šumavské Hoštice - Petr Fleischmann, starosta
Vimperk - Bohumil Petrášek, starosta
Vitějovice - Zdeněk Študlar, starosta
Vlachovo Březí - Lubomír Dragoun, starosta
Záblatí - Vladislav Klabouch, starosta
Zábrdí - Miroslav Hinšt, starosta
Zdíkov - Zdeněk Kantořík, starosta
Žárovná - Iveta Lahovcová, starostka
Želnava - Václav Čížek, starosta
Žernovice - Petra Kleinová, starostka

Výzvu podporují tato sdružení:
2. Alternativa Alena Slavingerová, jménem rady o. s.
Bezjaderná vysočina Jana Vitnerová, členka rady sdružení
Calla - Sdružení pro záchranu
prostředí Edvard Sequens, hospodář sdružení
Děti Země Miroslav Patrik, předseda
Hasiči Černá v Pošumaví Vladimír Kaval, předseda
Chyšský okrašlovací spolek, o. s. Hana Týlová, předsedkyně
o. s. Jaderný odpad - děkujeme, nechceme! František Kába, předseda
Jihočeské matky, o. s. Daniela Magersteinová, místopředsedkyně
o. s. Jistebnická vrchovina Jana Maděrová, předsedkyně a Karel Urbánek, místopředseda
o. s. Konopa Michal Ruman, předseda
Lipno Sailing, o. s. Irena Pekárková, předsedkyně
MAS Pošumaví, z. s. p. o. Ivo Šašek, manažer
MAS Vladař o. p. s. Martin Polák, ředitel
Naučný spolek Černá v Pošumaví o. s. Pavel Molák, předseda
o. s. Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk, předseda
Občanské sdružení Čistá Rohozná Zdeněk Šprynar, pověřený zástupce
Občanské sdružení Zdravé Ktišsko Jan Jemelka a Miroslav Krejčí, členové výboru
Olšina, o. s. Veronika Kittlová, předsedkyně
Severočeský ocelot Lucie Benešová, předsedkyně
SOS Lubenec Petr Čechura, místopředseda
TJ Černá v Pošumaví Jiří Daňo, předseda
VAVÁKY, o. s. Jiří Koreš, výkonný ředitel
Zachovalý kraj Jiří Popelka, předseda
Za Radouň krásnější, o. s. Michal Šimůnek, předseda
Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s. Jitka a Richard Kantovi, jednatelé
Zdravý domov Vysočina Karel Bernat, jednatel
Zelený kruh, asociace nevládních organizací Julie Sokolovičová, ředitelka

Výzvu dále podpořili:
Antonín Krák, radní Jihočeského kraje
Josef Červený, starosta obce Bezděkov
Michal Linhart, starosta obce Janovice nad Úhlavou
Richard Löbl, starosta obce Nalžovské Hory
Bohuslav Červený, starosta města Stříbro
Zdeněk Novák a Stanislav Fíla za osadní výbor obce Padařov
Tomáš Janeček, zastupitel obce Věžná
p. Hodina, zastupitel obce Kratušín
Zuzana Jahnová za Muzeum Lamberská stezka Žihobce
Vlastimil Hájek, jednatel Ag Akcent, s.r.o., Regionální centrum pro rozvoj venkova
Karel Šot za Pošumavské sportovní sdružení Klatovy

Autor: Milan Kilián

17.3.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Juraj Chmiel
3

Velvyslanec Chmiel vysoudil přes dvě stě tisíc korun. Stíhán byl neprávem

Ponorka A.R.A. San Juan
AKTUALIZOVÁNO
1 4

Bouchání do stěny. Námořnictvo možná zachytilo ztracenou ponorku

Mají se stavět mešity? Kandidáti odpovídali na 30 otázek ANO/NE, podívejte se

/VIDEO/ Víte, kdo má zbrojní průkaz, kdo podporuje stavbu mešit v Česku nebo který uchazeč o Hrad chce přijmout euro? Celkem na 30 otázek odpovídali prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal Horáček, Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek a Mirek Topolánek při cestě prezidentským vlakem. Prohlédněte si galerii, jak se vyjádřili k jednotlivým tématům.

Nová Sněmovna odstartovala: Poslanci se hádali o imunitní výbor

Zákonodárci vzešlí z říjnových voleb dnes složili slib a poprvé zasedli do poslaneckých lavic. Hladký průběh jednání se ale zadrhl na návrhu počtu členů mandátového a imunitního výboru (MIV).  

Blázni, nebo hrdinové? Názory mladých Japonců na piloty kamikaze se různí

Za druhé světové války tisíce japonských dobrovolníků narukovaly k pilotům kamikaze. Ti se pak s letadly plnými výbušnin vrhali střemhlav na spojenecké lodě. Současná anketa britské stanice BBC ukazuje, že díky vlivu nacionalistů se sebevražední letci v očích nové generace opět stávají hrdiny.

Opravdu nejde o vtip: londýnské autobusy by mohly jezdit na kávu

Americká stanice CNN přišla se zdánlivě úsměvnou zprávou. Známé dvoupatrové autobusy v Londýně možná už brzy budou jezdit na nové biopalivo, jehož základní složkou je kávový olej.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT