Zastupitelstvo města na pondělním zasedání deseti hlasy ze sedmnácti odsouhlasilo směnu pozemků, které developer A+R zastupující supermarket nutně potřebuje pro vjezd k obchodu. Tím zastupitelé učinili krok k výstavbě obchodu.

Odpůrci supermarketu soudí, že se stavba do lokality nehodí. Argumentují blízkostí základní školy, u níž se zvýší hustota dopravy, a dehonestací středu města. „Chystaný supermarket nebude rozhodně okrasou našeho města. Dalším aspektem je kácení stromů a zánik bowlingu, kulturního a společenského zázemí po zbourání obchodního střediska Radyně," zlobil se zastupitel Dušan Kopřiva v diskuzi na webu města.

Někteří nerozumí tomu, proč město pozemky směňovalo. „Proč by město mělo usilovat o směnu pozemků, nikoliv prodej? Jako moudřejší řešení vidím uzavření nájemní smlouvy na pozemky města v prvním kroku a teprve po realizaci projektu za dodržení podmínek města odprodej pozemků," navrhoval zastupitelům Jan Kotora.

Starostka Starého Plzence Vlasta Doláková, která hlasovala pro směnu pozemků, uvedla, že své rozhodnutí dlouho zvažovala. Přesvědčilo ji, že současný vlastník pozemku, který už má uzavřenou smlouvu budoucí kupní s A+R, prohlásil, že se snaží prodat objekt střediska už dva roky a že se do jeho rekonstrukce nebude pouštět. „To byly rozhodující informace, které mě utvrdily, že je lepší hlasovat pro záměr směny," sdělila Doláková.

Neschválením směny pozemků by podle ní město ztratilo možnost dalšího vyjednávání s budoucím investorem o podmínkách výstavby a soukromému vlastníku by v budoucnu umožnilo prodat pozemky komukoliv na cokoliv, co by bylo v souladu s územním plánem. „Zastupitelstvo města by již třeba nemělo možnost toto ovlivnit," dodala starostka.

Zatímco ve Starém Plzenci politici dali zelenou kontroverzní stavbě, tak v Nepomuku řetězci Norma zatrhli výstavbu nového obchodu pod hřbitovem. „Supermarket by zakryl pohled na kostel a v lokalitě není vhodný ani z etického hlediska," vysvětlil starosta Nepomuka Jiří Švec s tím, že názor rady města podpořil i stavební úřad.

Podle Švece je na stole řešení, že Norma místo toho pouze rozšíří stávající obchod pod silnicí I. třídy na Písek.