Odsouzený tedy nejde do kriminálu, ale je na svobodě. Zůstává se svou rodinou a může pracovat. Jediné omezení spočívá v tom, že se hříšník v určenou dobu musí zdržovat ve svém obydlí. Tento trest, jehož dodržování kontrolují pracovníci Probační a mediační služby ČR, dostalo na Plzeňsku zatím 44 lidí. V současnosti se týká šesti osob.

Už téměř čtyři roky sahají v některých případech soudci k tomuto alternativnímu trestu. Ten je nejčastěji udělován přímo nebo jako přeměna odnětí svobody v poslední fází odpykávání viny. Ještě předtím ale vstupují do hry probační úředníci. „Zjišťujeme, zda jsou splněny podmínky pro uložení trestu. Zmapujeme zázemí odsouzeného, jeho bydlení, také komunikujeme s rodinou," sdělil probační úředník Michael Královec. Názor blízkých příbuzných je důležitým aspektem, na nějž se hodnotitelé zaměřují. „Takový zásah ovlivní celou rodinu. Případné kontroly probíhají většinou v noci, což naruší rodinný rytmus. Proto se ptáme, jak se k této změně ostatní staví," vysvětlila vedoucí plzeňského střediska probační a mediační služby Ladislava Vovsová.

Pokud jsou nutné předpoklady splněny a soudce domácí vězení nařídí, viníkovou celou se v podstatě stává jeho vlastní domov. Odtud se nesmí zpravidla od osmi hodin večer do šesti ráno ani hnout. Maximální doba trestu trvá dva roky. „Výhodou je, že klient není vytržen ze sociálních vazeb. Může chodit do zaměstnání, starat se o rodinu, případně napravit následky spáchaného činu," doplnil Královec. Probační provádí nečekané návštěvy u domácích vězňů i několikrát týdně, vždy neohlášeně. Některým jedincům je uložena ještě další povinnost, jako například zdržovat se alkoholu, drog, podstoupit léčbu nebo nahradit způsobenou škodu. „Také kontaktujeme poškozené a pracujeme s nimi, což je další důležitá činnost v rámci naší práce," dodala Vovsová.

Probační úředníci, již mají na starost kromě Plzně i severní a jižní Plzeňsko, vyrážejí do terénu za domácími odsouzenci zpravidla ve dvou. Od roku 2010 se jednalo o 44 lidí (v celé republice pak šlo o 1268 osob, pozn. aut.), které navštívili celkem 1148krát. Jestliže nezastihnou hříšníka doma, snaží se ho kontaktovat telefonicky a v místě bydliště mu ponechají zprávu. Pokud nejsou ani takto úspěšní, informace o porušení putují k soudci, který může přeměnit tuto milosrdnější alternativu na odnětí svobody.

Ukládání domácího vězení narůstalo postupně. Ovšem největší boom nastal několik měsíců před vyhlášením prezidentské amnestie, tj. v lednu 2013. Na Plzeňsku se tehdy týkala 36 domácích odsouzenců. Kvůli uvedenému rozhodnutí však čísla klesla na nulu. „To zapříčinilo, že počet těchto alternativních trestů není v současnosti tak vysoký. V kraji se jedná o čtyřiadvacet lidí, z toho na Plzeňsku aktuálně jezdíme za šesti klienty," uzavřel Královec.