„Mimořádná veterinární opatření se nařizují k zajištění ochrany zdraví lidí před nebezpečnou nákazou přenosnou ze zvířat na člověka z důvodu zjištění přítomnosti larev původce trichinelózy ve vzorku svaloviny divokého prasete, uloveného v honitbě Hvozd, v katastru obce Železná u Smolova," uvádí Richard Bílý, ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (KVSP).

Trichinelóza je nebezpečná nákaza přenosná ze zvířat na člověka a způsobuje závažné parazitární onemocnění. K nakažení dochází konzumací syrového či nedostatečně tepelně upraveného masa zvířat obsahujícího larvy svalovce.

„Nejčastějšími hostiteli parazita jsou prasata divoká i domácí, hlodavci, všežravci a volně žijící masožravci. Hostitelem svalovec může být i kůň. „Dospělí červi parazitují ve střevě; samice kladou živé larvy, které jsou po zavrtání do střevní stěny následně zaneseny krví a lymfou do příčně pruhované svaloviny, kde se opouzdří a zůstávají schopné vyvolat onemocnění po dobu 6 až 12 měsíců. Nejčastěji se larvy usazují v nejvíce namáhaných svalech, jako je bránice, žvýkače, mezižeberní svalovina a jazyk," upozorňují veterináři.

A jak se nemoc projevuje ? „Příznaky u postižených zvířat nejsou většinou pozorovány, při trichinelóze u člověka závisí na druhu, na počtu pozřených larev a individuální citlivosti," uvádí odborníci.

„První klinické příznaky se objevují za jeden týden po infekci a jsou charakterizovány bolestmi břicha a průjmovým onemocněním. V této době je onemocnění ještě léčitelné. Ve fázi svalové způsobené migrujícími larvami jsou příznaky podobné silné chřipce spojené s bolestmi svalů, ztíženým dýcháním a otoky v obličeji, především očních víček. Po opouzdření larev přetrvávají svalové bolesti a příznaky chronické únavy," upozorňuje veterinární správa.

Na výskyt nemoci byl upozorněn také Okresní myslivecký spolek Domažlice.

„Pozitivní vzorek pocházel z bachyně ulovené 8. listopadu. Ulovený divočák vážil 72 kg a byl prodán do schváleného zvěřinového závodu v Karlovarském kraji, kde byly při veterinární prohlídce úředně odebrány vzorky. Vyšetření s pozitivním výsledkem bylo opakovaně provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha. V letošním roce se jedná již o třetí pozitivní záchyt trichinely u divočáků v České republice," vyjímáme podrobnosti z myslivcům zaslaného dopisu ředitele KVSP Bílého.

Ze zákona platí, že motoristé by měli, pokud srazí na silnici zvěř, uvědomit přímo nebo prostřednictvím policie myslivecké sdružení, v jehož honitbě se tak stalo. „Většina motoristů, kteří se střetnou se zvěří, tuto povinnost dodržuje. Ty, kteří tak nečiní, je třeba upozornit, že nejen v území, kde platí mimořádná opatření, je konzumace jakékoliv zvěře bez veterinárního vyšetření riskantní," doporučují myslivci.

V praxi zmíněné veterinární opatření znamená, že myslivci budou muset odebírat vzorky ze všech divokých prasat i zvěře vnímavé na trichinelózu ulovené v daném území, tedy honitbách Železná, Hvozd, Karlova Huť a oboře Srdíčko.

„Pokud budou vzorky negativní, mimořádné veterinární opatření bude ukončeno 28. února 2014. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývající z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu. Pokud jde o fyzickou osobu až do výše 50 tisíc korun, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, činí sankce až 2 miliony korun," upozorňuje v mimořádném veterinární opatření krajská veterinární správa.

Trichinelóza v několika řádcích

Onemocnění způsobuje hlístice rodu Trichinella. Dospělé trichinely (svalovci) žijí ve střevě. Samci měří 1 až 1,8 milimetru, samice 1,3 až 3,7 milimetru. Larvy ve svalovině jsou dlouhé až 1,3 milimetru. Člověk se nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa. V našich podmínkách nejčastěji z masa vepřového či z divočáka. Zdroj: Wikipedia