Paní starostko, co se v Nezdicích v poslední době povedlo?

Již předloni se nám podařilo opravit část vodovodního řadu pod hlavní silnicí. To byla akce, kterou jsme z větší části uhradili z vlastního rozpočtu, část finančních prostředků jsme získali formou dotace z Plzeňského kraje a část jsme hradili z úvěru. Oprava vodovodu stála zhruba 6 milionů korun. Na to pak v loňském roce navázala oprava části kanalizace v obci Nezdice. Tyto opravy byly podmínkou k tomu, aby nám Správa a údržba silnic v naší obci udělala nový povrch hlavní komunikace III. třídy. Vodovod i kanalizaci máme opravenou, ale silnice jsme se stále nedočkali, což nás moc trápí. Jde sice o úsek zhruba 2 km, ale rozpočet na jeho kompletní opravu představuje částku kolem 15 milionů korun. Plzeňský kraj ani SÚS prý zatím na opravu komunikace peníze nemají. Nám se to v obci samozřejmě nelíbí, jelikož musíme jezdit po rozbité silnici, která je po kanalizaci a vodovodu vyspravena jen provizorně. Projekt je připravený, s opravou by se mohlo začít hned. Jen nejsou peníze. Vše by mělo být v režii SÚS a Plzeňského kraje. Prozatím jsme zařazeni do zásobníku akcí.

Co dále připravujete?

Od začátku roku řešíme v Ostružně problémy s pitnou vodou. Zde nás trápí snížený přítok vody do vodojemu, který nestačí k dostatečnému zásobování domácností. Vodovod je z roku 1951 a je už problémový. V letošním roce se budeme věnovat řešení celé situace. Jednou z možností je vyčištění stávajících jímacích zářezů, případně hledání jiných zdrojů posílení.

Vylepšit bychom chtěli také vzhled budovy obecního úřadu. V letošním roce se pustíme do výměny oken, dveří a opravy fasády.

Stejně jako každý rok chceme i nadále pokračovat v postupných opravách místních komunikací v Nezdicích, Ostružně i Pohorsku. Na jejich opravu počítáme s částkou zhruba 750 tisíc korun. Využijeme možnosti požádat o dotaci Plzeňský kraj, za každou finanční pomoc jsme totiž rádi.

V Pohorsku plánujeme také stavbu zděné hasičské garáže. Stav současné plechové garáže je již nevyhovující. V první řadě řešíme pozemky, na kterých chceme stavět. Dále bude následovat příprava projektu a práce s tím spojené, a poté bude možné stavbu zahájit. Věříme, že v letošním roce se alespoň část stavby podaří uskutečnit. Všechny tři sbory dobrovolných hasičů chceme dovybavit pracovními a ochrannými pomůckami pořízenými z finančních prostředků z dotačního titulu Plzeňského kraje. Dále požádáme o dotaci na výměnu cisterny hasičského automobilu Tatra 148.

Čeká nás ale i každoroční údržba obecního majetku. Zakoupili jsme také fekální vůz na vyvážení žump a septiků. Toto se týká hlavně obyvatel Ostružna a Pohorska. Vyvážení a likvidace splaškových vod je totiž stále složitější a dražší, a tak jsme se snažili situaci tímto řešit.

Povedla se vám ale ještě jedna zajímavá věc…

V loňském roce bylo v obci Nezdice otevřeno muzeum řemeslné výroby a infocentrum. V letošním roce plánujeme jeho otevření v letních měsících červenci a srpnu. Bude možné zde zakoupit knihy, pohlednice a informační materiály s regionální tématikou. Plánujeme také několik výstav, jako například výstavu starých rádií a výstavu Židovské komunity na Sušicku.

Naše infocentrum Nezdice spolupracuje také s infocentry Žihobce, Žichovice, Strašín a Rabí. Společně chystáme soutěž pro turisty a návštěvníky, kteří budou sbírat razítka, a za návštěvu všech těchto infocenter na ně bude čekat malý dárek.

A jak jste na tom v obci se spolkovým životem?

Co se týče spolků, veškerou kulturu a sport u nás zajišťují dobrovolní hasiči. V obci máme tři hasičské sbory. Spolupráce s nimi je výborná, a tak se je snažíme podporovat i finančně.

Je zde také SK Nezdice, který provozuje lyžařský vlek.

Naše spolky v obci organizují bály, pouťové turnaje v nohejbalu, taneční zábavy a masopusty. Každoročně obec pořádá dětský den, tvořívá odpoledne, besedy na různá témata, setkání se seniory a zájezdy na Šumavu. Letos uvažujeme o obnově dávné tradice vítání občánků.