Zato v Dobřívě se nemohou dočkat revize kotle. „Už jsme netrpěliví, abychom ho mohli kvůli žákům uvést do provozu. Do konce týdne by to ale mělo být," konstatovala ředitelka malotřídky Renata Balejová.

V Mlečicích je v jedné budově škola i školka, navíc obě spadají pod jedno vedení. „Netopíme ještě po celý den, v úterý jsme ale začali zavlažovat. Pro školní děti by ještě sezení v nevytopené třídě nebylo tak zlé, ale pro mrňousky v mateřince, když si hrají při zemi, je to zapotřebí víc," zdůvodnila ředitelka Marie Pražská.

„U topení už asi vytrváme, nic jiného nám nezbude," podotkla. Vyslovila ale zároveň obavu, že vzhledem k předpovědi letošní tuhé zimy, se jim teplo prodraží, protože vytápějí koksem a ten je drahý.

„S nástupem chladného počasí se nám tu více začínají objevovat malí pacienti," dozvěděli jsme se v ordinaci lékařky Květuše Říhové. „Jedná se o nastydnutí někdy provázené teplotami, rýmy s kašlem a také se už setkáváme s angínami," zaznělo.