Více než dvě stě milionů korun chybí letos v Plzeňském kraji na sociální služby. Nedostatek peněz se dotkne nejenom azylových 
domů pro matky s dětmi, ale rovněž nízkoprahových klubů, mentálně postižených osob nebo seniorů. Některé organizace proto bijí na poplach.

Vůbec nejdramatičtější situace panuje v Diakonii Západ, která je druhým největším poskytovatelem sociálních služeb v kraji. „Žádali jsme o 44,6 milionu korun a dostali 28,9 milionu korun. To je o 36 procent méně, než potřebujeme pro udržení stávajícího rozsahu služeb," vyčíslil manažer vnějších vztahů Libor Janíček. Doplnil, že kvůli nedostatku peněz musela Diakonie škrtat ve všech položkách rozpočtu, od začátku roku například zrušila přes 20 pracovních úvazků.

Změna se však dotkne také přímo klientů, jde o více než 600 uživatelů sociální prevence a 45 až 50 uživatelů sociální péče. „V Horažďovicích a Sušici rušíme dvě ambulance zařízení Archy pro rodiny s dětmi, nicméně terénní péče, kterou budou nyní zajišťovat kolegyně z Plzně, zůstává," vyjmenoval Janíček. Zavírat se bude i nízkoprahový Klub Dok pro děti a mládež v Horažďovicích a chráněné bydlení Můj 1+0 v Plzni pro mentálně postižené. Tím ovšem výčet dopadů způsobených nedostatkem peněz nekončí. „Museli jsme snížit počet zaměstnanců také v Centru denních služeb Plamínek v Merklíně, které se stará o hendikepované. Otazník zatím visí nad stacionářem Klíček v Sušici. V tomto případě město usiluje o to službu převzít," uvedl manažer vnějších vztahů.

S finančními problémy bojuje i Diecézní charita Plzeň, které kvůli plošnému krácení provozních dotací chybí pět milionů korun. „Sehnat pro nás takovou sumu je šílené. Jednáme s krajem, obcemi i zřizovatelem," řekl ředitel Jiří Lodr.

Finanční tíseň výrazně pocítí čtyři zařízení. Konkrétně se jedná o Domov pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích. V témže městě je ohrožena ještě služba Azylového domu sv. Alberta. „Co se týče uvedených preventivních služeb, byli jsme na finanční deficit zvyklí, ale nedostatek peněz pro seniory nás opravdu překvapil," konstatoval Lodr. Konkrétně jde o Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni a Domov pro seniory v Boru u Tachova. Ředitel Diecézní charity Plzeň doufá, že potřebných pět milionů korun nakonec získá.

Zásadní potíže nastaly rovněž v organizaci Člověk v tísni. „Nejvíce to postihlo terénní program, v rámci něhož se snažíme pomáhat lidem s bydlením a dluhy. Službu využilo ročně asi 750 lidí a má dosah v celém kraji. Oproti loňskému roku jsme dostali o tři miliony méně," konstatoval ředitel Aleš Kavalír. Organizace zatím nepřijímá nové zaměstnance. „Propouštět jsme nemuseli, nicméně lidi, kteří v posledním půl roce odešli, jsme nemohli nahradit," vysvětlil Kavalír. Dopady postihnou také klienty, kteří vyhledají pomoc odborníků Člověka v tísni: „Musejí delší dobu čekat. Jedná-li se o urgentní záležitost, musíme je někdy odmítnout," dodal Kavalír.

Organizace požádaly Ministerstvo vnitra a sociálních věcí ČR pro tento rok o 616 milionů korun, dostaly pouze 404 milionů korun. „Je to velký propad. Další věcí je, že vypadly individuální projekty, které loni činily asi 65 milionů korun. Situaci řešíme, jednáme s obcemi i poskytovateli služeb," řekl vedoucí krajského sociálního odboru Filip Zapletal. Podle hejtmana Václava Šlajse se bude už zítra jednat o tom, zda kraj obdrží další peníze potřebné na pokrytí služeb.