Dobrovolníci i profesionálové
Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever
• 131 sborů
• 5798 členů

Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih
• 151 sborů
• 6436 členů

Okresní sdružení hasičů Plzeň-město
• 16 sborů
• 1200 členů

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
• 5 územních odborů
• 650 zaměstnanců 

Svatý Florián je znám především jako patron hasičů.

Jejich hlavním posláním je samozřejmě zejména chránit životy a majetek druhých, nicméně zejména hasiči - dobrovolníci jsou často především nepostradatelnými organizátory kulturních akcí a udržovateli tradic. Pořádají masopusty stejně jako rockové či dechovkové zábavy, v leckterých obcích pečují o veřejná prostranství, jsou univerzální.

O tom, kolik sborů dobrovolných hasičů na Plzeňsku je, svědčí i fakt, že jejich počty převyšují počty obecních úřadů. Na jižním Plzeňsku s 90 úřady je ve 151 sborech 6436 hasičů, na Plzeňsku severním (s 98 úřady) pak 131 sborů a v nich 5798 mužů, žen a dětí.

V Plzni je sborů 16 (například na Doubravce působí rovnou čtyři) a v nich 1200 hasičů.

Opomenout pochopitelně nelze ani hasiče-profesionály. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zaměstnává v pěti územních odborech (Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov) 650 lidí.

Dobrovolní hasiči si letos navíc připomínají 150 let dobrovolné požární ochrany v Čechách. Při vloni provedeném průzkumu je z téměř deseti tisíc dotázaných označilo 89,2 procenta za nepostradatelné pomocníky a 62,8 procenta lidí si myslelo, že činnost SDH, do níž kromě pomáhání spadá i péče o kulturu, je stále nedoceněná.

Takže: Vše nejlepší k svátku, hasiči!

Svatý Florián kromě hasičů ochraňuje další profese související s ohněm. Hutníky, pekaře, kominíky nebo hrnčíře. Nejčastěji je zobrazován v uniformě římského důstojníka a s nádobou na hašení či přímo hasící požár. Narodil se v polovině třetího století našeho letopočtu na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnes Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Za vlády císaře Diokleciána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům.
V roce 304 však byla jeho víra odhalena, Florián byl sesazen z funkce správce římské provincie, vyšetřován, podle legendy třikrát zbit provazy a meči. Florián se odmítl vzdát křesťanské víry a ještě téhož roku byl s mlýnským kolem připevněným ke krku svržen 
do řeky Enže. Patron hasičů svůj svátek slaví tradičně 4. května. Floriánovo hasičství je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby 
a nenávisti. Proto má v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo.
zdroj: hzscr.cz