„Technický stav odstraněných budov byl špatný, ale zdaleka ne natolik, aby je nebylo možné opravit. Zámecká budova prošla několika novodobými adaptacemi, ale stále nesla znaky barokního původu v dispozici i ve stavební hmotě a architektuře," uvedli ředitel Národního památkového ústavu Plzeň Jan Kaigl a předseda Klubu Augusta Sedláčka Jan Anderle.

Objekty byly odstraněny zcela legálně, povolení vydal odbor výstavby Městského úřadu v Tachově počátkem července. Bývalý zámeček ani sousední objekty nebyly kulturní památkou.

Demolici nechala provést současná majitelka. Deník zajímalo budoucí využití areálu. „O tom si můžeme pohovořit, až budu mít cestu na Tachovsko, více se zatím k této záležitosti vyjadřovat nebudu," uvedla Deníku majitelka ze středních Čech, která si nepřála být jmenována, ale jejíž jméno je redakci známo.

Podle ředitele Kaigla nebyl Národní památkový ústav o demolici včas informován. „Proto jsme nemohli během bouracích prací provést žádný průzkum ani podrobnou fotografickou a měřičskou dokumentaci," uvádí se v prohlášení, které památkový ústav vydal.

Podle majitelky si ale archeologové v areál prohlédli. „Byli jsme tam ale až po demolici, takže jsme mohli zdokumentovat to, co na místě zbylo," uvedl archeolog Muzea Českého lesa Nikola Rayman. Podle jeho vyjádření je každé podobné stavby škoda. „Hlavně je škoda, že objekt nebyl nikdy prohlášen za kulturní památku," dodal Rayman.

Obec odstranění objektů vítá. „Majitelka nás informovala, projednávali jsme její záměr i na zastupitelstvu. Nebyli jsme proti, řadu let celý areál chátral, začínalo to být i nebezpečné," vyjádřila se Deníku starostka Marie Čadková.

Obec se podle starostky zajímala o zeď, která areál oddělovala od kostela. „Bylo potvrzeno, že zeď patří ke kostelu, tedy obci a je třeba ji zachovat. To majitel respektoval. Navíc jsme rádi, že likviduje veškerý asfalt z plochy areálu, že nechce, aby tam zůstala kontaminovaná zemina," dodal Čadková s tím, že rozdrcený asfalt dostala obec na opravu cest.

„Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby někdo zámeček a ostatní budovy zachoval a opravil. Jenže za ta léta, co to chátralo, se k tomu nikdo neměl a i pro obec by to byla neúměrná zátěž," doplnila starostka.

Zámeček v Tisové na fotografii z roku 1971.

Zámeček v Tisové na fotografii z roku 1971. Foto: Archiv NPÚ Plzeň

Zámeček v Tisové byl podle Jana Kaigla z Národního památkového ústavu Plzeň nevelkou jednopatrovou barokní stavbou s mansardovou střechou a vnějším schodištěm, umístěným směrem do hospodářského dvora. „Soubor staveb ve dvoře se vyvíjel postupně. Část z nich pocházela z 18. až 19. století. Mohutná budova zbouraného špýcharu s vysokou sedlovou střechou byla barokní a stála v exponované poloze při vstupu do dvora na jeho východní straně, blízko zámečku a kostela. Podlouhlý, rovněž odstraněný objekt, jenž se nalézal mezi zámečkem a kostelem, byl považován za pozůstatek středověké tvrze," popsal zástupce památkového ústavu v prohlášení zabývajícím se demolicí.

Podle představitelů Národní památkový ústav v Plzni a Klubu Augusta Sedláčka je odstranění zámečku a některých budov bývalého panského hospodářského dvora v Tisové významnou ztrátou na kulturním dědictví Tachovska. „Jestliže totiž demolicím nepředcházel odborný průzkum a dokumentace v potřebném rozsahu, došlo ke ztrátě, kterou nelze nijak nahradit," shodují se Kaigl a Anderle s tím, že obě instituce budou hledat možnosti, jak podobným případům předcházet.

Zároveň apelují na vlastníka, aby staré kamenické prvky, například okenní a portálová ostění, případně dveřní kování, nenechal rozdrtit nebo jinak zničit.