Sourozenci Anna, Antonín a Tomáš v roce 1894 společně založili obuvnickou dílnu. A kromě rozvoje firmy Baťa je jejich činnost spojena také s rozvojem a modernizací samotného Zlína. Odkaz je stále viditelný, Zlín je pořád Baťovo město. Nejen všude přítomnou architekturou, ale jméno Tomáše Bati nese například také zlínská univerzita. 

„Co chceš, to můžeš,“ říkával Tomáš Baťa. Deset let po založení už vyráběl Baťa 2 200 párů denně, a aby vyhověl poptávce, využíval nápaditou představivost, šikovné ruce a moderní strojní zařízení.

Byly vyvinuty novátorské modely obuvi a nové způsoby jejich propagace, citlivě reagující na chování zákazníka. I přes hospodářský pokles za první světové války, nedostatek materiálu, nedostatek pracovních sil se v roce 1917 prodej zvýšil přibližně na dva milióny párů ročně. Tento rok předznamenává počátek Baťova historického odkazu.

Ve Zlíně postavil Baťa kolem továrny pro své dělníky a jejich rodiny byty, školy a nemocnice. Ve velmi těžkých dobách poskytovala firma Baťa levné nájmy a potraviny, protože zakladatel Tomáš Baťa pevně věřil, že podnik by měl sloužit veřejnosti.

Předběhl svou dobu

Baťa značně předběhl svou dobu vytvořením „samosprávných dílen a oddělení“, v nichž zaměstnanci mohli přispívat svými nápady a ovlivnit svůj vlastní výdělek úsilím o vyšší ziskovost oddělení. Byly založeny nové společnosti ve Francii, Rakousku, Rumunsku, Švédsku, Švýcarsku, Egyptě, Belgii, Finsku, Lucembursku, Maďarsku, Itálii, Indonésii, Singapuru a Indii. 

Na počátku 2. světové války Baťa zaměstnával 42 000 lidí. Po válce, když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací umístěných mimo východní Evropu. Prodej stěžejních druhů sortimentu, například dámských lodiček, prudce vzrostl a společnosti se opět začalo dařit.

Zakladatelův syn Tomáš J. Baťa podnikl odvážný krok, když s více než 100 rodinami přesídlil do Kanady, kde založil podnik Bata Shoe Company of Canada. V polovině století Baťa dosahuje pozice předního světového vývozce obuvi. „Náš úspěch je vybudován na našem odkazu hodnot a přesvědčení,“ říká Thomas G. Baťa, vnuk zakladatele pro web firmy.

Baťa zavedl celou řadu originálních koncepcí - například značkové výrobky, novátorské koncepce maloobchodních prodejen, prodejní politiku orientovanou na životní styl a přidání neobuvnického zboží. Dnes Baťa prodává v síti svých společností ve více než 70 zemích průměrně 270 miliónů párů obuvi.