Inspektoři provedli 317 kontrol, při nichž prověřili 254 prodejních míst a v 61 případech odebrali vzorky pro analýzu v laboratoři. Nedostatky však nacházeli spíše v dokumentech obchodníků. „Inspektoři zjistili celkem 135 porušení právních předpisů, které se týkaly mj. chybějících nebo neplatných průvodních dokladů, neodpovídajícího vedení evidenčních knih nebo nedostatečné hygieny prodeje,“ komentoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Jak doplnil, ve dvanácti případech došlo k nabízení nápoje značeného jako „burčák“, přičemž se jednalo o nápoj nepocházející z České republiky, který obchodníci takto označovat nesmí.

V předchozí sezóně 2020 inspektoři odebrali k laboratornímu rozboru 59 vzorů a nevyhovělo pět z nich, v roce 2019 bylo laboratorně hodnoceno 61 vzorků a nevyhovělo deset. „Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu v uplynulé prodejní sezóně tak ukázaly pozitivní trend,“ dodal Kopřiva.

Kontroly burčáku jsou v plném proudu. Deník vyrazil s inspektory do ulic v Brně. Za tři týdny inspekce prověřila necelou stovku prodejních míst, u dvaceti případů zjistili porušení předpisů. Laboratorní výsledky budou kvůli zpoždění sezony později.
Kontrola! Burčák teče proudem, inspektoři v ulicích berou vzorky i ochutnávají

Inspektoři uskutečnili kontroly u prodejců i u výrobců, a to zejména u těch, jejichž vzorky v minulosti nevyhověly požadavkům právních předpisů a u nových dosud neprověřených prodejců, kde převládá stánková forma prodeje.

Burčák je národní legislativou chráněný tradiční výraz, jehož použití je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce a prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1. srpna do 30. listopadu.

Výsledky kontrol burčáku
(jen laboratorní rozbory)

2021: 61 odebraných /hodnocených vzorků - nevyhověl 1
2020: 59 odebraných vzorků / nevyhovělo 5
2019: 61 odebraných vzorků / nevyhovělo 10
2018: 44 odebraných vzorků / nevyhovělo 5
2017: 51 odebraných vzorků / nevyhovělo 7
2016: 69 odebraných vzorků / nevyhověly 4