Je také jedním z největších zaměstnavatelů v České republice a jeho vliv sahá i do zahraničí. S Danielem Rubešem, personálním ředitelem AGROFERTU, a. s., jsme hovořili o podpoře mladých talentů v soutěži Mladý zemědělec i o personální situaci a současných problémech v zemědělství.

Co vedlo AGROFERT k rozhodnutí, stát se partnerem soutěže Mladý zemědělec?

AGROFERT je dlouhodobě partnerem českých zemědělců. Kdykoli se s nimi bavíme, jeden z našich společných problémů je nedostatek lidí v zemědělství, a zejména nezájem mladé generace. Navzdory tomu, že jde o odvětví, kde se setkají s nejmodernějšími technologiemi, vykonávají smysluplnou práci, která je navíc šetrná a odpovědná k životnímu prostředí, a mají možnost se něco naučit a vypracovat se, máme problém získat zájemce o práci.

Antonín Kyjovský ve stájích AGRO Jevišovice. Chov mléčného skotu plemene holštýnsko-fríského.
Zemědělství je moderní a atraktivní obor, proto pro něj motivujeme mladé

Zdroj: DENÍKSlibujete si přilákání mladých lidí k zemědělství prostřednictvím této soutěže?

Soutěž není náborová akce, jejím cílem je dlouhodobě zvýšit povědomí mladé generace o zemědělství, o tom, že plodiny a potraviny nerostou na regálech obchodů, ale získávají se prací na polích a ve stájích. Velmi si vážíme těch, kteří se nyní zemědělství věnují, a i touto soutěží je chceme ocenit.

Nabízí AGROFERT vzdělávací nebo tréninkové programy pro nové i stávající zaměstnance?

Vzdělávání a rozvoj dovedností jsou nedílnou součástí práce u nás. Zejména absolventy je potřeba zaučit a zaškolit, ale i dlouholetí zkušení pracovníci se neustále seznamují s novými technologiemi. Kdo má chuť a zájem, může se u nás vypracovat, a firma z toho bude také mít prospěch.

Jaká je současná situace v AGROFERTU, pokud jde o získávání mladých a kvalifikovaných zaměstnanců v zemědělství?

Stejně složitá jako v ostatních českých zemědělských společnostech. S takovým despektem, jakým se o zemědělcích vyjadřují čeští vládní politici, jsme se nesetkali nikde ve světě. Důsledkem toho je, že si veřejnost neuvědomuje význam potravinové bezpečnosti, kterou zemědělci pomáhají zajišťovat, neuvědomují si, že jen díky českým zemědělcům a potravinářům jsme ani v době nejtěžšího covidu neměli nouzi o jídlo. My si lidí v zemědělství a potravinářství velmi vážíme a rozvoj těchto profesí považujeme i za svoji společenskou odpovědnost. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je jistě i to, že pokud už k nám někdo nastoupí, nezřídka u nás stráví celý svůj profesní život. V průměru u nás lidé pracují více než deset let.

Ředitel společnosti Primagra Jiří Mašek
Jiří Mašek: Mladým ukazujeme, že zemědělství má velkou budoucnost

Jaké dovednosti a kvalifikace považuje AGROFERT za nejpotřebnější v moderním zemědělství?

Vážíme si každého, kdo je poctivý, pracovitý a ochotný učit se nové věci, ty ho rádi naučíme. Moderní zemědělství je samozřejmě více o technologiích než o házení vidlemi. Stále je ale o vztahu k půdě, krajině a ke zvířatům. Kdo má chuť, je otevřený novým věcem, ten se u nás vše potřebné naučí.

Jaké změny v zemědělském sektoru očekáváte v následujících letech a po jakých kvalifikacích bude v zemědělství největší poptávka?

Agronomy, zootechniky, mechanizátory a další pozice budeme potřebovat stále, jen jich bude méně a budou více spojeny s moderními technologiemi. Změnami tedy budou pokračující modernizace a digitalizace, trendem je zvětšování firem. Zkrátka proto, že to je efektivnější a s moderními technologiemi a stroji vykoná méně lidí více práce.

Jaroslav Rada, jednatel západočeské společnosti Česká síť.
Česká síť: fotovoltaika zdarma pro každého

Jaké role a pozice je v současné době nejtěžší obsadit a proč?

Proti situaci před pěti deseti lety pozorujeme pozitivní trend, kdy se mezi mladými opět začínají objevovat zájemci o zemědělství. Podle mě to souvisí i s nastavením priorit současné mladé generace, která hledá smysluplnou práci, zajímá se o životní prostředí a moderní technologie. Toto vše u nás díky odpovědnému podnikání a velkým investicím do rozvoje společností najdou. Díky tomu máme za poslední roky řadu kandidátů, kteří se u nás takříkajíc našli a jsou u nás spokojení. A my si jich velmi vážíme.

Jaké výhody nabízí práce v zemědělství pro mladé lidi dnes?

Jde o perspektivní odvětví, kde má práce jednoznačně smysl – zajišťuje to základní, obživu naší země a její potravinovou soběstačnost. Pracujete s nejmodernějšími technologiemi a neustále se učíte. Jste v kontaktu s přírodou a můžete pracovat na venkově, jehož jste součástí. Další přidanou hodnotou zemědělství je totiž i to, že udržíme mladé lidi na venkově a vesnice se nestanou jen noclehárnami pro přilehlá města.