„Jedenkrát nebylo česky hovořícím inspektorům (v postavení spotřebitele) umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku, přičemž anglicky mluvícím inspektorům toto umožněno bylo,“ konstatoval mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Jednalo se o kontrolu provedenou v květnu loňského roku v jedné z restaurací na Uhelném trhu v Praze. Po vstupu do ní inspektoři zjistili, že je zde několik volných stolů a na každém z nich jsou umístěny cedulky „reservé“. Přítomný číšník se dotázal, zda budou inspektoři obědvat nebo večeřet. Inspektoři v postavení zákazníků odpověděli, že by si dali pouze pivo a něco malého k jídlu. Číšník se dotázal, zda mají rezervaci. Inspektoři odpověděli, že rezervaci nemají. Přítomný číšník řekl, že je možné dát si pivo pouze „ve výčepu“ a že všechny stoly jsou rezervovány.

Pracovník v automobilce Škoda
Koho vyhodí? Nezaměstnanost nyní ohrožuje úředníky, šéfy i dělníky

„V tomto okamžiku si inspektoři v postavení spotřebitelů všimli, že u jednoho stolu hosté platí a chystají se odejít. Inspektorka v postavení spotřebitelky se přítomného číšníka ještě dotázala, zda je možné sednout si ke stolu, který se v tu chvíli uvolnil. Číšník odpověděl, že nikoliv,“ dodal Fröhlich s tím, že inspektoři v roli zákazníků opustili restauraci. V tuto chvíli vstoupili další kontroloři mluvící anglicky a těm bylo bez rezervace umožněno sednout si k volnému stolu.  Poté, co zaplatili, vešel do restaurace opět česky mluvící inspektor-zákazník a požádal o usazení k volnému stolu. „Přítomná servírka sdělila, že to možné není a dodala, že to má vedoucím provozovny zakázáno,“ dodává Fröhlich. 

Daleko častěji ovšem jsou mezi diskriminovanými cizinci. A to především na ceně. V jedné z provedených kontrol bylo ke kontrolnímu nákupu provedenému v angličtině připočteno padesát korun jako servis. „Česky hovořícím spotřebitelům žádný servis účtován nebyl,“ uvádí Fröhlich.

Kuvert za tři stovky

V jednom dalším podobném případě byl inspektorům v roli cizinců zdražen nákup o 74 korun a v jiném o 75 korun jako servis. „Jedenkrát byla ke kontrolnímu nákupu, který byl realizován v ruském jazyce, připočítána částka 333 korun jako cena za kuvert,“ konstatuje se ve zprávě České obchodní inspekce. Pokud její zaměstnanci při kontrole v těch samých podnicích mluvili česky, k ničemu podobnému nedošlo. Podobných případů zpráva zmiňuje více.

V průběhu roku 2019 ČOI uskutečnila 540 kontrol zaměřených na diskriminaci spotřebitelů a podezření na diskriminační jednání zjistila ve 22 případech. Nejčastěji se jednalo o již zmíněné chování provozovatelů a obsluhy restaurací, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí.

Češi si na roušky zvykli.
PŘEHLEDNĚ: S rouškou k bazénu. Podívejte, jaká nařízení startují 25. května

„Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v roce 2019 to bylo již 22 případů. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Diskriminace se ale týkala i dalších osob, nejenom hostů v hospodách. Mimo jiné ČOI zaznamenala případ, kdy při nastupování do meziměstského autobusu bylo s jednou osobou zacházeno méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, kdy byly cestujícím účtovány různé ceny jízdného.

Senioři a děti

V jiném případě nebyl handicapované paní na invalidním vozíku umožněný vstup do provozovny. V dalším případě pak podobně postiženou ženu nepustili na výstavu, protože s sebou měla asistenčního psa. Jindy pak v restauraci odmítli rezervovat lidem místo kvůli tomu, že s sebou chtěli vzít na jídlo malé dítě. Číšník jim elektronicky odpověděl, že neakceptují přítomnost dětí do osmi let věku.

Mezi diskriminovanými ale jsou i senioři. „Jednou byl zjištěn rozdílný přístup v účtování nákladů na pořízení městské karty osobám nad 60 let a to podle místa jejich trvalého pobytu,“ uvedl Fröhlich. Pravda, v tomto případě se sice nejednalo o diskriminaci na základě věku, ale finančně to dotyčný pocítil.

Petr Borák u jurty
Luhačovický hoteliér: Hosty bereme jako přátele a vážíme si jejich podpory

Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, bylo součástí kontrol rovněž i ověřování plnění dalších povinností prodávajících. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 233 případech, tj. 43,2 procenta.

Česká obchodní inspekce v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila v roce 2019 celkem 13 pokut v celkové výši 335 tisíc korun. „Řada správních řízení či uložených pokut z kontrol diskriminace v roce 2019 ještě však nenabyla právní moci,“ zakončuje Fröhlich.