Nápojové kartony se skládají ze tří základních surovin. Více než tři čtvrtiny každého obalu jsou z vysoce kvalitního papíru, který je cennou surovinou k dalšímu zpracování v papírenském průmyslu. Zbytek tvoří polyethylen. Některé nápojové kartony navíc pokrývá i tenká hliníková vrstva, díky níž například trvanlivé mléko nemusíme skladovat v lednicích.

„Velkou výhodou nápojového kartonu je nízká uhlíková stopa. Pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus, mají nápojové kartony vůbec nejnižší uhlíkovou stopu v porovnání s dalšími dostupnými nápojovými obaly. Tu lze navíc ještě snížit tím, že se jich bude více recyklovat. K tomu jsou ale zapotřebí vedle snahy lidí o třídění odpadu i legislativní změny,“ upozorňuje Štěpán Ledvina, expert na cirkulární ekonomiku ze společnosti Tetra Pak.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že nejlepší cesta k vyšší míře recyklace vede přes závazné cíle, které jsou zakotvené v legislativě. Pokud by zákonodárci podpořili nová sběrná a recyklační místa, mohly by se nápojové kartony naplno stát součástí cirkulární ekonomiky.

Automat na zkoušku

Cílem společnosti Tetra Pak je ukázat spotřebitelům, že se také obaly od mléka nebo džusu sbírají, a že díky vhodné recyklaci může z této cenné suroviny vzniknout řada dalších výrobků. Právě z toho důvodu umístila společnost Tetra Pak do nákupního centra Metropole Zličín speciální automat na sběr a třídění nápojových kartonů, PET lahví a plechovek. Ten si můžete vyzkoušet do konce prosince letošního roku.

„Zprovozněním prvního automatu na zpětný odběr nápojových kartonů ukazujeme jednu z možných cest, jak zvýšit míru recyklace obalů od mléka nebo džusu,“ uzavírá Štěpán Ledvina ze společnosti Tetra Pak.