Úspory spojené se zaváděním nových technologií se pohybují nejčastěji od pěti do 45 procent v závislosti na stáří budovy a jejím vybavení. „Zatímco u některých klientů se staršími technologiemi a infrastrukturou jsme dosáhli úspor více než 45 procent, u nových ekologičtějších budov je to většinou kolem 15 procent,“ vysvětluje Pěnička.

Zvýšený zájem o služby firmy zaznamenal už při prvním zdražení energií v době krachu Bohemia Energy, dále pak po vpádu Rusů na Ukrajinu. Vliv růstu cen v podstatě všech vstupů přitom podle něj přesvědčil i klienty, kteří se investovat do úsporných opatření a automatizací zpočátku zdráhali.

Firmou, která aktuálně řeší úspory energií, je i opavská společnost ABEL-Computer, zabývající se výrobou náplní a tonerů do tiskáren. „V oblasti energií už delší dobu postupně nahrazujeme spotřebiče s vyšší spotřebou za úspornější. V minulém roce ovšem náklady na energie vzrostly tak enormně, že jsme vše museli výrazně urychlit,“ říká výkonný ředitel firmy Petr Poustka.

Ceny elektřiny v poslední době raketově rostou.
Michal Macenauer: Tržní ceny energií by už měly mít svůj vrchol za sebou

„Jen výměnou světelných zdrojů jsme ušetřili v některých provozech až 50 procent nákladů, celkovou rekonstrukcí kotelny jsme pak o téměř 30 procent snížili výdaje na teplo,“ dodává. K výrazným úsporám podle něj přispěli i sami zaměstnanci svým zodpovědným přístupem.

Vedle různých druhů úsporných opatření se jako velmi efektivní ukazují i systémy zpětného využití tepla. „Ty mohou být jak přímé, tedy regenerační a rekuperační vzduchotechnické výměníky či rekuperace tepla odpadních vod, tak nepřímé s využitím principu tepelných čerpadel,“ vyjmenovává jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla Jiří Svoboda.

Firmy mohou instalací těchto systémů ročně ušetřit desítky až stovky tisíc. Použití tepelných čerpadel pro zpětné získávání tepla ze vzduchu nebo vody a odpadního tepla z chlazení tedy může být dobrou cestou k úsporám energií. „Navíc nachází velkou podporu v dotačních programech,“ dodává Svoboda.

Kde hledat úspory:

- Regulujte vytápění.
- Instalujte úsporné spotřebiče a osvětlení.
- Nastavte energeticky efektivní postupy.
- Využívejte energeticky šetrné kancelářské vybavení.
- Zvažte instalaci solárních panelů.
- Zapojte zaměstnance.