„Učíme děti mimo jiné poznávat bylinky, tradice, představujeme jim stará řemesla a snažíme se je vést ke vztahu k přírodě,“ prozradila vedoucí Envicentra Radka Brtišová. Evicentrum současně slouží i široké veřejnosti. Lidé se v něm mohou dokonce i ubytovat.

Envicentrum zájemci naleznou na samém okraji obce. Součástí originálního areálu jsou stylová stavení s výukovými místnostmi pro realizaci vzdělávacích programů a kurzů.

„Jsme připraveni i na vícedenní pobyty školených či vzdělávaných osob, kdy přímo v objektu je ubytovací část s 15 lůžky. V areálu je také chaloupka s ubytovací kapacitou pro osm osob,“ zve Brtišová. Ta je na toto místo náležitě pyšná. Vždyť se podařilo vybudovat doslova na skládce.

„Zachránili jsme budovy, které by se zbouraly. Šlo o sušárnu na ovoce, sklep a hospodářskou budovu, kterou nyní využíváme k výukovým programům,“ přiblížila Brtišová s tím, že vyčistěním skládky pak vznikl celý areál. Úsilí všech, kdo se zasloužili o vybudování Envicentra, nezůstalo bez odezvy.

„Dostali jsme ocenění za to, že jsme staré věci přeměnili na nové a ještě k tomu slouží ke vzdělávacím účelům,“ usmála se vedoucí Envicentra.

A jak vypadají výukové programy?

„Děti mohou vidět, jak fungoval život dříve. Současně se učí vztahu k přírodě a jsou vedeny k její ochraně. Poznávají, jaká bývala tradiční řemesla,“ doplnila Radka Brtišová.

Zvířátka mají úspěch

Největším lákadlem je podle ní hospodářský statek.

„Máme tady spoustu zvířat, aby děti viděly, jak se dříve chovala. Jak to fungovalo na každém dvorku u každé chalupy; v době, kdy na něm bývaly husy, kačeny, ovce a kozy. Máme i tři koně a dva oslíky. Snažíme se zachovat různorodá plemena. Například husy nemáme jen bílé, ale i pomořanské nebo landéské. To proto, aby děti mohly vidět, že není jen jedno plemeno. Také je učíme, jaké tato zvířata dávají produkty a jak se zpracovávají, protože dnes je bezprostřední kontakt dětí se zvířaty jen malý,“ doplnila Brtišová.

Areál neslouží jen k výukovým programům, ale také k zábavě a společenským a kulturním setkáním. Například se tam tradičně pořádá Velikonoční jarmark, který ukazuje tradice a zvyky v době Velikonoc.

„Míváme prodejní trhy i pracovní dílničky. Jarmark pořádáme vždy na květnou neděli. Další velkou akcí jsou Svatomartinské oslavy . Děti v tomto čase mívají dílničky a tvoření. Součástí akce je i průvod s koněm a svatým Martinem. V létě pak pořádáme dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi. Náplň našeho Envicentra je celoroční,“ shrnula Radka Brtišová.