„V případě elektronického podání je možné přiznání podat až do 2. května. Finanční správa doporučuje veřejnosti využít online finanční úřad, který naleznete na adrese www.mojedane.cz. Přihlášení je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou,“ uvedla Hana Baráková z Generálního finančního ředitelství.

VLM Škola financí
VIDEO: Vyhnat vítr z peněženky aneb Jak a kde se dá trochu ušetřit

Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna a za daňový subjekt jej podá k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je podle jejích dalších slov lhůta pro jeho podání ještě delší, a to do pátku 1. července. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

„Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání, to je do 30 dnů po 1. dubnu. Platí to i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. To znamená, že nejpozději 2. května musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup, ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně,“ dodala Baráková.