close Místo pro život info Zdroj: Jozef Gáfrik zoom_in Místo pro život Prvním vítězem vůbec se v roce 2020 stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo vytvořit elektronické tržiště na prodej dálničních známek.

Loňskými vítězi byli manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi a jejich nadace pro nevyléčitelně nemocné děti.

Letošních kandidátů na vítězství je deset. 

Město Slané, Kumpánova zahrada

Zahradní architekt Josef Kumpán vytvořil v 30. letech XX. století řadu zahrad, přičemž ta v Slaném patří mezi největší. Jedním z největších problémů nynější obnovy bylo zjištění, že plocha je kontaminována arsenem. Obnovy se ujal Ateliér Krejčiříkovi, který už má za sebou několik úspěšných projektů (rozárium v Lednickém parku, zahradu hospitálu Kuks atd.). Manželé Krejčiříkovi vnesli do záměru i pokoru a úctu k historii.

Alena Prokšová, Lesní naučná tělocvična v Neratovicích

Neratovice jsou městem panelových domů, kde je zelených ploch poměrně málo. Nová stezka s přírodními cvičebními prvky ze dřeva je proto vítaná. Chodí sem rodiny s dětmi, pejskaři, mládež i důchodci. Prostřednictvím mobilů lze odpovídat na otázky týkající se přírody. Projekt řídí ve volném čase Alena Prokšová. Šest stanovišť Lesní naučné tělocvičny se nachází mezi Lobkovicemi a Kojeticemi. Projekt financoval Středočeský kraj.

Nora Fridrichová, Pražský šatník

Nora Fridrichová je známá novinářka. V roce 2019 zorganizovala první sbírku oblečení u sebe v práci a za pár dní z toho byla tuna oděvů! Když přišla pandemie, iniciovala dvě sbírky na pomoc rodinám samoživitelů, konkrétně na potraviny a také na počítače pro děti. V roce 2021 v centru Prahy otevřela s kamarádkami Šatník, který obsluhují bez nároku na odměnu. Pomáhají také utečencům z Ukrajiny.

Pavol Dobiš, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem

V domově našlo od července letošního roku místo už pět dětí. Záměrem je, aby měli podobné podmínky pro život jako jejich vrstevníci žijící doma. Ředitel Pavol Dobiš dlouhodobě podporuje osoby s mentálním postižením při návratu do života. V letošním roce otevřel i tři jednotky chráněného bydlení v Teplicích. 

Daniel Černý, Záchrana synagogy v Žatci

Podnikatel Daniel Černý koupil synagogu v roce 2013. Během války byla v budově nemocnice, později sklad civilní obrany a po roce 1989 se už nevyužívala. V současnosti se objekt mění na středisko kultury. Majitel již v Žatci v minulosti zachránil dva měšťanské domy. Na opravu získal dotace, zbytek platí z vlastních prostředků. Rekonstrukce synagogy začala v roce 2019.

PAQ Research - v době covidu poskytoval důležitá data

PAQ Research je sociologická výzkumná organizace, která se zaměřuje na analýzy vzdělávací a sociální politiky. Přispívá k datově podloženému řešení společenských problémů. V datech bylo v době covidu možné sledovat například imunizaci očkováním a prodělávání nemoci, průměrný počet kontaktů bez roušek nebo to, kde dochází ke kontaktům nejčastěji.

Hlavní město Praha, začlenění cyklistiky do systému PID

Od dubna 2022 jsou do systému pražské hromadné dopravy začleněny i dvě sítě sdílených kol, Rekola a Nextbike. Držitelům předplacených kuponů MHD („lítačky“) umožňují denně dvě jízdy zdarma do patnácti minut. Podle tvůrců projektu se lidé na kole dostanou rychleji do míst, kam jinak veřejná doprava nejezdí (vnitřní centrum, hluchá místa). Projekt zapadá do propagace cyklistiky jako nenáročného způsobu dopravy bez škodlivých emisí.

Gabriela Žitníková, Dílna u Beránka

Tento sociální podnik vede Gabriela Žitníková na statku v Bludovicích u Nového Jičína. Dílna zaměstnává čtyři pracovníky, z toho tři invalidy. Chovají ovečky plemene Valaška, kterému hrozí vyhynutí. Gabriela Žitníková se opírá o příběh hubeného jehňátka, s nímž ji náhoda svedla dohromady v době, kdy se sama cítila k ničemu. Pomáhá Výzkumný ústav potravinářský v Zubří. 

Nadace Via, Sbírka pro oběti tornáda na Moravě

Vybralo se více než 248 milionů korun. Hned v prvním týdnu šlo o 25 milionů, když pět milionů korun dostala každá z pěti nejpostiženějších obcí. Nadace pak ve spolupráci s jinými subjekty mapovala poškození jednotlivých domácností. Celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů korun. Dalším cílem byla obnova podmínek pro obvyklý společenský život.

Sto skupin, Zvýšení kapacity předškolní péče

Zakladatelem této neziskové organizace je Jindřich Fialka. Klíčovými partnery jsou Radek Eliška, který založil a vede sedm dětských skupin, a obchodní dům IKEA, který skupiny vybaví nábytkem zdarma. Prvním cílem je do dubna 2023 založit sto dětských skupin. Podle údajů organizace žije v ČR sedmdesát tisíc dětí, pro které není místo ve školkách. Toto řešení by tedy mělo být alternativou obvyklých vzdělávacích zařízení.