Jaké jsou největší výzvy pro Českou republiky z vodohospodářského hlediska?

Jako největší výzvu vodohospodářského oboru jednoznačně vnímám zachování "vodního blahobytu" i pro příští generace. Zvykli jsme si na to, že ČR má vody dostatek, ale situace se mění a proto je nutné provést řadu opatření, abychom zajistili dostatek vody i do budoucna. Jinak nám hrozí, že pitné a užitkové vody dostatek nebude.

Další velkou výzvou bude otázka dovybavení čistíren odpadních vod do stavu, který bude odpovídat nově připravované legislativě EU. Pokud bude schválena v podobě, jaká je navržena nyní, bude to znamenat nutnost investovat desítky až stovky miliard korun do dalších stupňů čištění. Ufinancovat tyto investice bude opravdu velikou výzvou.

Odborné sympozium Budoucnost vody nabídne inspiraci i osvětu
Odborné sympozium Budoucnost vody nabídne inspiraci i osvětu

Jaké dnes máte ve vaší práci, ve vaší instituci, nejdůležitější projekty a úkoly?

V současné době se hodně zabývám otázkou digitalizace procesů, která přináší našim pracovníkům i našim klientům uživatelský komfort, ale kromě toho umožní i snížit náklady na administrativní činnosti.

Data a jejich přenos je ale potřeba velmi pečlivě chránit před útoky hackerů, nebo před tím, aby se dostala do rukou nepovolaným lidem. Proto ve Veolii klademe velký důraz na kybernetickou bezpečnost a na záložní systémy.

Čím vás voda jako fenomén fascinuje?

Voda mě fascinuje jako chemika tím, že má naprosto jiné chemické a fyzikální vlastnosti, než by podle všech předpokladů měla mít. Díky vodíkovým můstkům není za normálních okolností v plynném stavu, jak by ukazovalo postavení vodíku a kyslíku v periodické tabulce. Tvoří shluky několika stovek až tisícovek molekul, což jí propůjčuje vlastnosti tekutiny. Proto má led, přestože je pevným skupenstvím vody, nižší hustotu než tekutá voda a plave na hladině. Kromě toho má díky vodíkovým můstkům voda nečekaně vysoké výparné teplo, takže je nutné ji ohřát opravdu hodně, aby se vypařila vzhůru do oblak. Těmito zcela unikátními vlastnostmi je vlastně umožněna existence života ve vodě i na zemi.