Obě směny začaly podle jeho slov pracovat v omezeném režimu. „Výroba bude postupně navyšována na úroveň před vypuknutím epidemie a s ohledem na uspokojení poptávky zákazníků,“ podotkl.

Před rozhodnutím o obnovení výroby v TPCA byla zpracována studie proveditelnosti, která pečlivě vyhodnotila několik faktorů; hlavní podmínkou bylo zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, dodavatelů a návštěvníků.

Vedení automobilky zavedlo opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Tato opatření byla potvrzena se zástupci odborových organizací a taktéž starostou města Kolín, který továrnu osobně navštívil v pátek 22. května a přesvědčil se o všech opatřeních, která TPCA implementovala,“ řekl Tomáš Paroubek.

Některé příklady zdravotních a bezpečnostních opatření:
- značky na podlaze, oddělení pracovišť s ohledem na dodržování bezpečné vzdálenosti
- prodloužení obědové přestávky
- úprava vstupu, míst příjezdu a odjezdu zaměstnanců
- jasné pokyny pro zvýšenou hygienu (časté mytí rukou, nedotýkat se obličeje)
- povinnost nosit roušku s ohledem na nařízení vlády
- omezený počet osob při jednáních a schůzkách
- zvýšení četnosti čištění a dezinfekce společných prostor

Zdroj: TPCA

Hlavním zájmem je zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců, kteří začnou znovu pracovat na výrobních linkách, podotkl mluvčí společnosti. To v praxi bude vypadat tak, že část pracovní doby se budou pracovníci seznamovat s novými opatřeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ta vedení TPCA přijala v souladu se směrnicemi a doporučeními vlády a jejích orgánů.

Zdravotních a bezpečnostních opatření je několik. V TPCA jsou například značky na podlaze, která mají oddělit pracoviště kvůli dodržování bezpečné vzdálenosti; nově jsou obědové přestávky delší; existují jasné pokyny pro zvýšenou hygienu. A pochopitelně platí povinnost nosit roušku s ohledem na nařízení vlády, jak ostatně Češi z posledních týdnů velmi dobře znají.

Jak se žije a pracuje v kolínské automobilce TPCA
Z ARCHIVU: Podívejte se s Deníkem do výrobních hal kolínské automobilky

Jak se ale ukazuje, není to tak, že by se během odstávky v automobilce nic nedělo. Pokračovaly stavební a konstrukční práce, instalace nových zařízení s ohledem na budoucí výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA oznámila v lednu letošního roku.

„Zaměstnanci byli doma více jak dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali v projektových činnostech. Bylo nutné zaměstnance informovat nejen o tom, jaká opatření společnost připravila s ohledem na bezpečnost zaměstnanců proti koronaviru, ale i o tom, jak pokračují přípravy na nový model,” uvedl PR a korporátní manažer Tomáš Paroubek.

Přispět ke společenské soudržnosti

Stejně jako ostatní závody Toyoty a PSA v Evropě, i TPCA věnuje své zdroje a čas také ve prospěch místních komunit – formou finančních darů nebo pořízením zdravotnických pomůcek přímo pro místní nemocnice nebo střediska sociální péče v blízkém okolí.

Na začátku epidemie, v době akutní potřeby ochranných prostředků, TPCA věnovala nebo financovala nákup OOP pro hasičský sbor města Kolína a více než 2500 obličejových roušek určených pro seniory a místní nemocnici. Kromě toho poskytla TPCA městu 30 respirátorů, 35 kusů ochranných brýlí a 5,5 l dezinfekce.

Protože hasičský sbor slouží jako centrum pro distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce v regionu, TPCA mu pro usnadnění těchto distribučních operací zapůjčila ve spolupráci s Toyotou Material Handling vysokozdvižný vozík, zároveň byly poskytnuty finanční dary městu Kolín a několika dalším sousedním obcím na pomoc svým občanům.

Zdroj: TPCA

Octavia vyfocená v pozadí se zříceninou hradu Trosky.
Pohlednice z minulosti: Škoda Octavia je už babičkou