Kamenivo se těží v Nučničkách a putuje do říčních betonáren v Praze. „Dopravní spojení mezi pískovnami a betonárnami je základním ekologickým problémem, s nímž se v našem oboru musíme vypořádat. V Paříži, Bruselu a dalších velkoměstech se kamenivo zaváží do betonáren po vodě běžně,“ připomíná František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky, která pískovnu provozuje.

Lodní doprava je podle něho sice o něco pomalejší, na druhou stranu významně ulevuje přetíženým silnicím i železnicím. „Proto uvažujeme o podobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné,“ říká Jampílek ml.

Nový most u Trocnova nad železniční tratí České Budějovice - České Velenice byl uveden do zkušebního provozu počátkem května 2022.
OBRAZEM: U Trocnova začal sloužit nový most, u Borovan řidiče potrápí uzavírka

Původní překladiště v bezprostřední blízkosti pískovny fungovalo od jara roku 2019 do října roku 2020. Nové překladiště je v provozu od začátku roku 2021. Celkově se odtud podařilo vypravit po vodě do Prahy přes 480 tisíc tun štěrkopísku.

Nižší spotřeba nafty

Podle propočtu Ředitelství vodních cest (ŘVC) je spotřeba nafty v tomto případě oproti silniční dopravě přibližně poloviční. Na každou přepravenou tunu štěrkopísku vychází úspora CO₂ ve výši 3,4 kilogramu. Celkově se tedy za poslední tři roky podařilo ušetřit téměř dva tisíce tun emisí.

Dodávky pro pražské betonárny a metro D budou posledními z Nučniček. Pískovnu totiž kvůli docházejícím zásobám čeká v příštím roce ukončení těžby.