Plných 94 procent podnikatelů uvedlo, že v porovnání s loňským rokem jim ceny vstupů, jako jsou materiály, meziprodukty a služby zásadní pro podnikání, bez energií a mezd, letos vzrostou. Největší nárůsty cen očekávají podniky působící ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Polovina firem počítá s nárůstem cen vstupů o deset až 20 procent, zhruba třetina odhaduje meziroční nárůst cen vstupů o více než pětinu.

U energií a pohonných hmot očekává nárůst nákladů 97 procent podnikatelů. Podle Hospodářské komory neexistuje ani jediná firma, která by předpokládala, že cena energií a pohonných hmot letos klesne. Polovina podnikatelů očekává meziroční nárůst energetických vstupů vyšší než o 50 procent.

Polovina firem uvádí, že jejich prodejní ceny letos vzrostou o více než desetinu. Nejvyšší nárůsty cen se objeví především ve stavebnictví - významnou roli v tomto segmentu ekonomiky hraje nedostatek materiálu, součástek i pracovní síly, což dále negativně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Dovoz základních surovin a zásadních meziproduktů vázne a zároveň stavebnictví přichází o kvalifikované ukrajinské pracovníky, kteří opouštějí ČR, aby bojovali na frontě, ukázal průzkum.

"Přestože se v podstatě všem podnikům zvýší ceny vstupů, a to velmi výrazně, nemalá část respondentů přistoupí i ke snížení svých marží, týkat se to bude především menších firem. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, tento přístup podnikatelů bude dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit," uvedl dnes prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Podle Hospodářské komory se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Proto navrhla vládě kroky, jak domácnostem, podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit i dramatickému růstu cen v následující topné sezoně.

Vláda by se podle Hospodářské komory měla soustředit i na dosud neuvažovaná řešení. Komora navrhuje například výjimky pro používání burzovních cen při prodeji energií, majetkový vstup ČR do vznikajících LNG (zkapalněný zemní plyn) terminálů nebo vytvoření mechanismu k zajištění strategických zásob zemního plynu. Vláda by měla zvážit i vlastní těžbu plynu z břidlic nebo prodloužení provozu uhelných tepláren.

Do šetření Hospodářské komory realizovaného v druhé polovině března 2022 se zapojilo 398 zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední ale i velké podniky.