Netrpělivé čekání živnostníků na formulář, díky kterému si mohou zažádat o ošetřovné, se protahovalo do poslední možné chvíle. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice ohlásilo tuto pomoc pro OSVČ už v půlce minulého týdne, slibovanou žádost k vyplňování však zveřejnilo na svém webu až dnes – ve středu 1. dubna. K dispozici je ZDE.

Živnostník - Ilustrační foto
Stát pomůže živnostníkům postiženým koronavirem. Dostanou 25 tisíc korun

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o „ošetřovném“ pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V dotačním programu, z kterého se bude „ošetřovné“ OSVČ platit, je aktuálně k dispozici sto milionů korun. V případě potřeby se částka navýší.“

Živnostníci v úzkýchZdroj: DeníkElektronický formulář lze vyplnit přes uvedené internetové stránky a odeslat ke schválení třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo ho vytištěný ho poslat poštou. „V případě potřeby jsou připraveny podat informaci i obecní živnostenské úřady,“ upřesňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Kteří živnostníci a jak mohou o ošetřovné žádat?

Co musejí živnostníci splnit pro získání ošetřovného na dítě?Zdroj: Deník* „Ošetřovné“ pro OSVČ je dotace, kterou MPO připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o ni mohou živnostníci, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.). Současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.

* OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepovaného člověka, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního telefonu.

* „O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje,“ dodal vicepremiér Havlíček.

Fronta před úřadem práce v Ostravě
Firmy propouštějí a Češi řeší existenční problémy: Zbyde nám jen ta rouška

Postup pro podání žádostí

1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři, který je na odkaze ZDE

2. Podání žádosti včetně příloh učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu jedním z těchto tří způsobů:

a) prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu se musí uvést fpmpo20

b) pošle e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvede fpmpo20

c) originál žádosti podepsaný žadatelem pošle poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

* obálka musí být označena „fpmpo20“.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník