Na pozici generálního ředitele České zbrojovky jste nastoupil poměrně nedávno, v listopadu minulého roku. Jaký je Váš profesní background?

Profesí jsem ekonom. Vystudoval jsem na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2000 jsem nastoupil do nadnárodního holdingu Continental v Otrokovicích. Postupně jsem v rámci firmy působil jako šéf controllingu v Kuala Lumpuru, v Hannoveru a nakonec na Slovensku.

V roce 2019 jsem nastoupil do České zbrojovky Uherský Brod jako finanční ředitel. A od listopadu loňského roku jsem generálním ředitelem naší firmy. Se značkou CZ nás svedl dohromady vyhledávač talentů a dnes můžu říct, že vyjednávání, která trvala přes rok, měla smysl.

Česká zbrojovka je pro mě vysoce prestižní domácí firma, která poskytuje významné dodávky do Armády České republiky, stejně jako pro důležité partnery v zahraničí. 

Více než rok je celý svět zasažen pandemií covidu. Je již čas na reflexi v rámci firmy?

Počáteční období covidu, kdy se objevily první výskyty, bylo nejhorší. Vládla nervozita. Nikdo nevěděl, zda se nebude opakovat tzv. španělská chřipka.

Současně ale jaro minulého roku i celý rok plný omezení prokázaly, že ve zbrojovce jsme všichni jeden tým. Naši zaměstnanci na všech pozicích ukázali velkou vzájemnou soudržnost. Ještě více se identifikovali s Českou zbrojovkou a ukázali také velké pochopení pro situaci, osobní nasazení a flexibilitu.

Díky tomu nám stačilo výrobu zastavit pouze na jeden den, a to jen proto, abychom připravili zásadní opatření chránící naše zaměstnance.

Za dalším pozitivum se dá považovat i to, že jsme se během roku plného omezení naučili ještě více plánovat. To se týkalo zejména různých predikcí při dodávkách komponentů pro naše výrobky při výpadku subdodavatelů. Ještě více jsme se zaměřili na automatizaci a robotizaci. Připravili jsme také naše zaměstnance na zastupitelnost v rámci různých profesí, tedy situace, kdy vám může vypadnout najednou více pracovníků na delší dobu a je nutné to rychle řešit a taky jsme se naučili lépe pracovat na dálku.

Jako lidé, jako jednotný solidární tým, jako firma jsme obstáli na výbornou.

Pandemie se dotkla výrazně také školství. Vy spolupracujete se školou, kterou zřizuje Zlínský kraj. Jak vnímáte situaci, kdy žáci nemohli chodit do České zbrojovky na praxi? Nebude to pro studenty výrazný handicap?

Když někdo nemůže získávat po tak dlouhou dobu praktické dovednosti, je to pochopitelně problém. Pro příklad: v tříletém učebním oboru vypadne žákovi třetina školní docházky. My jsme si s tím však dobře poradili. Máme vytvořen systém parťáků a trenérů, kterých máme nyní 25. Ti budou naše žáky, kterých je až 200, doučovat právě v praxi. Věříme, že jde o efektivní řešení, jak pomoci studentům dohnat chybějící praktické dovednosti na dílnách, které nemohli díky covidu rozvíjet.

Z dlouhodobého hlediska je ve ČR vidět klesající zájem o technické obory. My se to snažíme změnit a ke studiu motivovat. Proto nabízíme dlouhodobý čtyřpilířový studentský program. Ten kombinuje prospěchové a oborové stipendium, příspěvek na stravu a garancí zaměstnání. 

Česká zbrojovka se angažuje dlouhodobě v oblasti charity a sociální odpovědnosti. Na druhou stranu dnes firmy trápí nejistota a omezují výdaje v této oblasti…

V této době cítíme, že podpora charity, projektů v oblasti zdraví, sportu, kultury je potřebná ještě víc. Jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat v těžké době nejen našemu kraji. Zmíním podporu Domovu svatého Karla Boromejského, Baby Boxu. Podporujeme dlouhodobě sportovní střelecký kroužek a oddíly mládeže, místní hasiče, školy a školky v regionu, včetně Mateřské školy Svatopluka Čecha nebo místního gymnázia. Podporujeme také Vojenský fond solidarity a Nadaci policistů a hasičů. Obě tyto nadace pomáhají nejen mužů a ženám v uniformě, ale také jejich rodinám.

A nesmím zapomenout na naši polikliniku Můj lékař, která tak hodně pomohla i v době testování a očkování proti covidu na Uherskobrodsku.

Naše podpora je především finančního charakteru, obdarování vědí nejlépe, na co získané prostředky nejlépe použít. Jsme silná stabilní firma, která k našemu kraji patří „odjakživa”, a proto tady chceme a budeme i nadále pomáhat.