Rostlinná výroba z větší části pokrývá potřeby živočišné výroby. Pěstují 860 ha pšenice ozimé, 430 ha ječmene ozimého, 450 ha řepky ozimé a 145 ha ječmene jarního. Další plochy zaujímají krmné plodiny jako kukuřice, kterou pěstují na 360 ha, nebo hrách s podsevem jetele, který zaujímá plochu 385 ha. Zbytek ploch tvoří úhory. ZBIROŽSKÁ, a. s., také vyrábí certifikovaná osiva obilovin na výměře 250 ha.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na produkci mléka. Na dvou místech mají ustájeno 800 kusů skotu, z toho 500 kusů holštýnského plemene a 300 kusů českého strakatého skotu.

Pavel Baxa je už čtvrtým rokem v čele zemědělské společnosti Příkosická zemědělská,  a. s.
Měl jsem to štěstí, že zaměstnání je mi koníčkem, říká Pavel Baxa

Zdroj: DENÍK Díky produkci hnoje a kejdy pravidelně dodávají do půdy organickou hmotu, která zlepšuje strukturu půdy a brání erozi. Na dvou stanovištích podniku chovají 17 vlastních včelstev.

Podnik aktuálně vede ředitel a předseda představenstva Petr Saro. Společnost je od roku 2022 zapojena do projektu DEMOFARMY 9.F.m., který funguje pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR.

Získané zkušenosti z tohoto projektu prezentují v rámci dní otevřených dveří zemědělské veřejnosti. Jedním z těchto projektů jsou nektarodárné úhory.

Nektarodárné úhory

Nektarodárné úhory mohou plnit funkci krajinných prvků i ochranných pásů. Již zmíněné úhory představují závazek na jeden rok. Nelze je hnojit, aplikovat upravené kaly ani přípravky na ochranu rostlin. Nektarodárný úhor se nesmí sklidit ani spást.

Minimální období pro zajištění souvislého porostu na díl půdního bloku je od 1. června do 15. srpna daného roku. Poté je možné organickou hmotu zapravit do půdy a převést zpět na ornou půdu a znovu hospodařit.

Petr Coufal je zodpovědný za chov prasat v celé skupině AGROFERT a vede i biofarmu Farma Boroví
Zvíře chované v lepších podmínkách má spokojenější život, ale i kvalitnější maso

Ve ZBIROŽSKÉ, a. s., pěstují směs nektarodárného úhoru Kvetoucí ráj od společnosti PRO SEEDS, která získala na výstavě Země živitelka ocenění Zlatý klas 2023. Tato pestrá směs pro opylovače obsahuje lničku setou, řeřichu setou a svazenku vratičolistou, která je pro opylovače velmi atraktivní.

Dále obsahuje pohanku setou, jetel šípovitý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, komonici bílou, svazenku shloučenou a světlici barvířskou. Tyto plodiny v době květu lákají včely medonosné i samotářky, čmeláky i motýly, a přispívají tak ke zvýšení biodiverzity krajiny.

Nektarodárný úhor kvete od konce května do poloviny října. Tyto plodiny pěstované na orné půdě chrání její povrch proti erozi svým kořenovým systémem a rostlinnými zbytky přispívají ke zlepšení stavu a vlastností půdy.