Pivovar patří dlouhodobě mezi pivovary s nejnižší měrnou spotřebou vody na světě. Stále hledá další možnosti, jak tuto životně důležitou surovinu šetřit a jak ji vracet zpět do přírody.

„V posledních letech v Česku prší méně často, ale intenzivněji, přičemž celkový objem srážek se příliš nemění. V roce 2017 napršelo na našem území 53,9 milionu metrů krychlových vody, v roce 2021 přinesly srážky 53,7 milionu krychlových metrů vody. Zatímco v roce 2017 odteklo necelých 10,8 milionu metrů krychlových vody, před dvěma lety to bylo více než 14 milionů. Navíc dochází k trvalému nárůstu teplot a tím k rostoucímu výparu vody z krajiny,“ vysvětlil Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Symbolické pivo ze vzduchu

Pivovar Radegast na problematiku zadržování vody v přírodě upozorňuje dlouhodobě. Nyní svou aktivitu zesílil a přichází se symbolickým pivem uvařeným ze vzduchu. Radegast Futur je ležák, který se vyznačuje velmi vysokou hořkostí přes 60 jednotek hořkosti (IBU). Většina českých ležáků má přitom hořkost kolem 30 IBU.

„Ležák Futur je důkazem, že by se pivo tímto způsobem uvařit dalo, ale zároveň je vzkazem, že budoucnost bez vody v Radegastu určitě nechceme. Proto se snižováním její spotřeby a ochranou vodních zdrojů zabýváme dlouhodobě a podporujeme projekty, které se věnují zadržování vody v krajině. Od roku 2015 jsme do nich investovali přes sedm milionů korun,“ uvedl Petr Klíma, senior brand manažer značky Radegast.

Samočep na kopci Štvanice v areálu Kraličák na Staroměstsku.
Bez obsluhy, nonstop a s výhledem. Pivní samočepy táhnou turisty i místní

Radegast Futur byl uvařen pouze v symbolickém množství a nepůjde do maloobchodního prodeje. Lidé ho budou moci ochutnat čepovaný na letošním Radegast dni, který se koná 26. srpna v pivovaru v Nošovicích, a několik lahví budou moci vyhrát v rámci soutěží pivovaru na sociálních sítích.

Technologie pro nejsušší oblasti

Technologické zařízení na získávání vody ze vzduchu vzniklo ve spolupráci ČVUT UCEEB a společnosti Karbox.

„EWA je unikátním zařízením, které je schopno získávat vodu i ve velmi suchém a horkém prostředí. Primárně je určeno jako nouzový zdroj pitné vody například pro složky záchranného systému ve velmi suchých oblastech. Dokáže získat zhruba 35 litrů vody za den v těch nejsušších a nejteplejších místech na světě. Nicméně pro průmyslovou výrobu piva by získávání vody v takových podmínkách bylo nemožné nebo přinejmenším velmi nákladné,“ řekl Tomáš Matuška, vedoucí týmu S.A.W.E.R. na ČVUT UCEEB, který se na vývoji přístroje podílel.

Radegast FuturRadegast FuturZdroj: Jiří Macek

EWA je postavena na stejné technologii jako unikátní přístroj S.A.W.E.R., který ČVUT UCEEB vyvinul pro výrobu vody pro český pavilon na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. S.A.W.E.R. zde vyrobil i přes 1300 litrů denně a rozhodně to není maximum této technologie.

Milion na obnovu tůní

Limitovaná várka ležáku Futur ze vzdušné vlhkosti má upozornit na dlouhotrvající problém nedostatku vody v krajině. Radegast sám podniká konkrétní kroky k tomu, aby se voda do přírody vracela. V letošním roce věnuje jeden milion korun na obnovu či výstavbu lesních tůní ve spolupráci s Lesy ČR. Odborníci vytipovali 14 míst po celém Česku vhodných pro zřízení tůní.

„Kromě dopadů na kvalitu a kapacitu vodních zdrojů má vysychající krajina neblahý vliv na přežití řady živočichů a rostlin a udržení přírodní rozmanitosti. Tůně jsou tak jedna z možností, jak vodu v krajině efektivně zadržet,“ podotkl Přemysl Šrámek ze společnosti Lesy ČR. To, jaké projekty budou realizovány, může ovlivnit i veřejnost.

Návrat do starých časů nabídl pivovar Jadrníček z Náměště na Hané. S osmičkou pivem, Kombajnistou, sklízí v horkých letních dnech obrovský úspěch
Na Hané hasí žízeň Kombajnista. O osmistupňové pivo je obrovský zájem

Na webu www.radegast.cz/bojovodu může každý do poloviny září hlasovat pro projekt, který si přejí společně s Radegastem podpořit.

Pivovaru Radegast se za posledních 15 let podařilo snížit spotřebu vody v pivovaru o více než 40 % a v oblasti hospodárného využívání vody a péče o vodní zdroje tak patří mezi nejlepší pivovary na světě.

Co u nás nenaprší, to nemáme

Zatímco světový průměr spotřeby vody na vyrobený jeden hl piva se udává kolem 4,5 hl a spotřebu vody v českých pivovarech udával Český svaz pivovarů a sladoven za rok 2022 3,4 hl, pivovar Radegast spotřebuje pouze 2,29 hl vody na 1 hl vyrobeného piva.

„V Česku platí, že co u nás nenaprší, to nemáme. Jsme ‘střechou Evropy‘ a 98 procent vody, která od nás v řekách odtéká, pochází ze srážek spadlých na území Česka. Musíme se proto naučit zadržet vodu, která u nás naprší, protože ji nemůžeme nahradit tím, co k nám přiteče z okolních zemí. Voda v krajině je nezbytná nejen pro vegetaci a živočichy, ale má nezastupitelný význam i pro ochlazování krajiny. Bez vody by byla naše krajina v létě jen přehřátá poušť,“ doplnil Libor Ansorge.