„Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat nejpozději do 10. 1. 2023. Později podaným oznámením již nebude finanční úřad moci vyhovět. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP.

Od roku 2023 dochází ke zvýšení hranice limitu příjmů pro vstup do paušálního režimu, a to na 2 miliony korun. Současně dochází k zavedení třech pásem paušální daně, která zohledňují typ samostatně výdělečné činnosti a výši příjmů.

„Pro ty, kteří nemají paušální režim, dochází rovněž ke zvýšení minimálních záloh na pojistné. Výše minimální zálohy na sociální pojištění se v roce 2023 pro OSVČ zvýší z dosavadních 2841 Kč na 2944 Kč. Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2023 z 2627 Kč na 2722 Kč,“ říká Jana Janoušková.

Živnostník - Ilustrační foto
Jak se od ledna změní podmínky pro živnostníky a zaměstnance: Mzdy, úvazky, data

Zatímco splatnost zálohy na sociální pojištění v roce 2023 platí až od měsíce, ve kterém OSVČ podala přehled o příjmech a výdajích za rok 2022, splatnost zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy lednová záloha v minimální výši 2722 Kč je splatná do 8. února 2023.

„Pokud tedy platíte zálohy trvalým příkazem, doporučujeme ho v novém roce změnit,“ dodává Jana Janoušková ze společnosti KODAP.