Proč je pro Raiffeisenbank udržitelnost důležitá?
Podstata udržitelnosti spočívá ve změně zažitých přístupů. Změně, kterou může ve vlastní prospěch a růst využít kterákoliv společnost. Nebo ji můžeme ignorovat, a tím nevyužít nabízející se příležitost a vystavit se budoucím rizikům. Stejné možnosti platí i pro nás jako banku. Kromě toho pozornost tomuto tématu považujeme za samozřejmost, související s naší firemní kulturou a zájmem o prostředí, v němž žijeme. Samotné principy udržitelnosti, označované někdy i zkratkou ESG, jsou pro nás logickou součástí obchodní strategie.

Můžete uvést své cíle při snižování uhlíkové stopy?
V environmentální oblasti se zaměřujeme zejména na financování projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie a technologií, které umožňují kromě růstu produktivity i postupný přechod k udržitelnému fungování. Konkrétně jde například o snižování uhlíkové stopy, lepší využití odpadů, snižování spotřeby vody atd. Zároveň se domnívám, že investice do snižování environmentálních dopadů mají smysl pouze tehdy, pokud jsou součástí dlouhodobé strategie. V Raiffeisenbank máme skupinu odborníků, kteří se zabývají poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje. Jejich úkolem je být kvalifikovaným partnerem firmám nejrůznějších velikostí, které řeší, nebo chtějí řešit tuto problematiku.

Peníze. Ilustrační snímek
Raiffeisenbank zavádí do služeb firemním zákazníkům umělou inteligenci

Které kroky činíte pro zlepšení digitální transformace?
Jde o několik oblastí. První jsou investice do moderních technologií a neustálé zdokonalování používaných informačních technologií. Nezapomínáme ani na umělou inteligenci, což je obzvlášť v oblastech jako účetnictví skvělý sluha. Druhým směrem je digitalizace interních a externích procesů, třetím pak spokojenost zákazníků a sběr zpětné vazby, díky čemuž máme podle výzkumů nejlepší internetové a mobilní bankovnictví pro podniky. Za čtvrté je to partnerství s fintechy a různými novými projekty, jakým je například i platforma Digitoo pro automatizaci účetních procesů.

Jakou roli hraje podle vás inovace v podnikatelském sektoru a také u vás?
Inovace jsou klíčové. Naši strategii nevytváříme „od stolu“, ale aktivně se zapojujeme do dialogu s podnikateli, abychom lépe pochopili jejich potřeby a očekávání. Malé a střední firmy, které často procházejí rychlejší digitalizací, jsou středobodem našeho zájmu. Kromě vlastních inovací budujeme i tzv. inovační partnerství. Jednou z klíčových součástí naší strategie je propojování bankovního světa s podnikovými softwarovými řešeními.

Na co se zaměříte ve službách pro firmy v roce 2024?
Budeme pokračovat v propojování systémů našich zákazníků a bankou v rámci služby Premium API. Budeme také hledat možnosti pro užití umělé inteligence, která – věřím – našim pracovníkům poslouží jako velmi cenná znalostní báze. Prohloubíme rovněž spolupráci s partnerskými fintechy a startupy, abychom lidem nabízeli produkty a služby s maximální přidanou hodnotou.