„Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a slevy na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši,“ říká Hana Baráková z Generálního finančního ředitelství.

V nesprávně výši bývá podle ní uplatňováno například školkovné – poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší. U slevy na vyživované dítě pak často dochází k uplatnění dítěte oběma rodiči. Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela, například nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské. U nezdanitelných částí základu daně pak občas dochází k jejich chybnému nárokování – například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení.

Finanční úřad Pelhřimov.
Finanční úřady kvůli daňovým přiznáním rozšíří na konci března úřední hodiny

Zdroj: Deník„Součástí formuláře daňového přiznání je i žádost o vrácení přeplatku. Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek, měl by se podávající ujistit, že přiznání bylo podepsáno a vyplněno nejenom v prohlášení o uvedených údajích, ale také v části žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci přiznání,“ vysvětluje Baráková.

Lidé se podle ní často ptají také na to, zda jsou zdaňovány i finanční podpory a jestli jsou započítávány do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v tabulce.