K samotnému podání žádostí datovou schránku nepotřebujete, o příspěvek se žádá přes aplikaci na webových stránkách www.samotesty-covid.cz, kde byl pro každého zaměstnavatele i pro OSVČ vytvořen jedinečný vstup. Všem právnickým a fyzickým osobám, které mohou o příspěvek žádat, pak byly prostřednictvím sítě datových schránek zaslány aktivační kódy pro registraci uživatelů, kteří do aplikace budou přistupovat.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Jak se připravit na návštěvu blízkých v domově seniorů?

Pokud nemáte datovou schránku, musíte si ji pro získání aktivačního kódu zřídit. Jako pojištěnec VZP ale můžete využít snazší cestu – stačí se přihlásit do Moje VZP, kde vám ve vašem účtu bude aktivační kód zobrazen (podobnou službu nabízí i ostatní zdravotní pojišťovny – pozn. red).

Poradna Deníku ke koronaviruZdroj: Deník/Jiří Bušek

O příspěvek se žádá vždy za uplynulý měsíc. V průběhu dubna tedy musíte odeslat žádost o příspěvek na nákup testů provedených od 1. března 2021. Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test a lze ho získat pouze na nákup testů uvedených v seznamu vydaném ministerstvem zdravotnictví. Na jednoho pojištěnce lze čerpat maximálně 4 x 60 Kč za měsíc.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Jak to bude s ošetřovným na školní děti při rotační výuce?

Nezapomeňte se seznámit i s dalšími podmínkami pro získání příspěvku. I živnostník musí v žádosti uvést své obecné identifikační a kontaktní informace a číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku. Musí také vždy vyplnit jméno a příjmení testovaného, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce, datum provedení testu a pozitivní/negativní výsledek každého testu. Příspěvek tedy není poskytnut jen na základě platebního dokladu.