Otázka čtenáře:
„Jsem živnostník – servis a správa PC a databází, kamerové a docházkové systémy. Nemám stálou provozovnu ani obchod. Mám nárok na kompenzační bonus?“ ptá se podnikatel Stanislav Jehlička.

Odpověď odborníka:
V současnosti probíhá tzv. páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021, za které je možné kompenzační bonus žádat. Sále je nicméně možné podávat žádosti i do dvou předcházejících období (pro třetí období probíhající od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 je možné žádat do 15. 2. 2021; pro čtvrté, probíhající od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 je možné žádat do 25. 2. 2021).

„Pro nárok na čerpání pro jakékoliv z jmenovaných období je klíčové, aby uvedená činnost byla dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020. Činnost přitom musí být v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím, nebo činností přímo související – jedná se o OSVČ, kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 %. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada,“ vysvětluje Jaroslav Kopřiva z Hospodářské komory ČR.

Z informací, které v dotazu poskytl čtenář Deníku, lze podle něj přepokládat, že v jeho případě se s vysokou pravděpodobností nejedná o oblast bezprostředně omezenou vládními nařízeními, v úvahu tak může přicházet pouze nárok z titulu bezprostřední návaznosti na dotčené obory.

„Toto nicméně z uvedeného nedokážeme dost dobře posoudit. Je tak na vašem čtenáři, aby zvážil, kdo primárně je odběratelem jeho zboží a služeb a zdali v návaznosti na omezení tohoto odběru došlo k omezení tohoto dodavatelského vztahu alespoň o 80 %. Pakliže čtenář vyhodnotí, že tomu tak je, má na kompenzační bonus nárok a může o něj žádat,“ míní Jaroslav Kopřiva

Závěrem ještě doplňuje několik zajímavých poznámek k praxi finanční správy k žádostem podávaným v podzimních měsících. „Je patrné, že přiznávání nároků na kompenzační bonus je v současné době přezkoumáváno mnohem zevrubněji, než tomu bylo dříve a zdá se, že orgány finanční správy jsou při hodnocení legitimity nároku na tento bonus poměrně striktní. K naší lítosti tak bohužel rozhodně není možné vašemu čtenáři na základě předložených informací zaručit, že mu kompenzační bonus bude přiznán,“ dodává odborník z Hospodářské komory ČR. Více informací můžete najít na stránkách www.komora.cz.

ŽIVNOSTNÍCI TO NEVZDÁVAJÍ. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti se současnou situací.