Otázka čtenáře:
„Jsem živnostník – servis a správa PC a databází, kamerové a docházkové systémy. Nemám stálou provozovnu ani obchod. Mám nárok na kompenzační bonus?“ ptá se podnikatel Stanislav Jehlička.

Odpověď odborníka:
V současnosti probíhá tzv. páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021, za které je možné kompenzační bonus žádat. Sále je nicméně možné podávat žádosti i do dvou předcházejících období (pro třetí období probíhající od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 je možné žádat do 15. 2. 2021; pro čtvrté, probíhající od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 je možné žádat do 25. 2. 2021).

Autorem projektu OdMistnich.cz je Josef Halamík
Vsadili na dobroty od místních farmářů. Vozí je lidem až ke dveřím

„Pro nárok na čerpání pro jakékoliv z jmenovaných období je klíčové, aby uvedená činnost byla dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020. Činnost přitom musí být v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím, nebo činností přímo související – jedná se o OSVČ, kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 %. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada,“ vysvětluje Jaroslav Kopřiva z Hospodářské komory ČR.

Z informací, které v dotazu poskytl čtenář Deníku, lze podle něj přepokládat, že v jeho případě se s vysokou pravděpodobností nejedná o oblast bezprostředně omezenou vládními nařízeními, v úvahu tak může přicházet pouze nárok z titulu bezprostřední návaznosti na dotčené obory.

„Toto nicméně z uvedeného nedokážeme dost dobře posoudit. Je tak na vašem čtenáři, aby zvážil, kdo primárně je odběratelem jeho zboží a služeb a zdali v návaznosti na omezení tohoto odběru došlo k omezení tohoto dodavatelského vztahu alespoň o 80 %. Pakliže čtenář vyhodnotí, že tomu tak je, má na kompenzační bonus nárok a může o něj žádat,“ míní Jaroslav Kopřiva

Ráj na zemi. 23. ledna 2021 v Hukvaldech.
Jak se daří Ráji na zemi v Hukvaldech? Nemá smysl brečet, říká odvážná kavárnice

Závěrem ještě doplňuje několik zajímavých poznámek k praxi finanční správy k žádostem podávaným v podzimních měsících. „Je patrné, že přiznávání nároků na kompenzační bonus je v současné době přezkoumáváno mnohem zevrubněji, než tomu bylo dříve a zdá se, že orgány finanční správy jsou při hodnocení legitimity nároku na tento bonus poměrně striktní. K naší lítosti tak bohužel rozhodně není možné vašemu čtenáři na základě předložených informací zaručit, že mu kompenzační bonus bude přiznán,“ dodává odborník z Hospodářské komory ČR. Více informací můžete najít na stránkách www.komora.cz.

ŽIVNOSTNÍCI TO NEVZDÁVAJÍ. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti se současnou situací.