„Cestovní kanceláře čelí mimořádně velkému omezení podnikatelské činnosti. Nejen z pohledu pojišťoven se jedná o vysoce rizikový podnikatelský segment, který tvoří významnou část trhu se službami,“ říká ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Ilustrační foto.
Asi jsem propadl sítem, od státu velkou podporu nedostávám, říká restauratér

„Celý obor cestovního ruchu je stále pod nesmírným tlakem a jeho budoucnost z velké části závisí na naší schopnosti popasovat se s pandemií. To se samozřejmě týká i cestovních kanceláří. Rizikovost jejich podnikání se pak odráží v omezenějších možnostech pojištění proti úpadku. Proto nyní přicházíme s další, inovativní formou pomoci,“ dodává ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Záruka má činit 75 %

„Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama,“ přibližuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Aktuální předpokládaná alokace programu je podle ministra Havlíčka zhruba 300 milionů korun. „Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice, program se totiž zaměřuje zejména na podporu malých a středních kanceláří. O systémovém řešení pro velké cestovní kanceláře se jedná,“ dodává Havlíček.

Personál HogoFogo Bistro připravuje zavření restaurace v 20:00, 13. října 2020 v Ostravě.
Z příběhů živnostníků mrazí: Vláda nás nechala chcípnout. Úspory jsou pryč

Další informace o této a dalších pomocích pro podnikatele a živnostníky najdete na stránkách 1212.mpo.cz.