To vše vyvinulo během pandemie zvýšený tlak na IT pracovníky ve firmách i státních institucích.

Jejich pozice výrazně posílila, přesto se větší půlka IT expertů cítí nedoceněná. Na trhu se zároveň prohlubuje nedostatek specialistů na IT a mzdy dosahují v mnoha případech šesticiferných hodnot. 

Právě šéfové IT se svými týmy převzali již v počátcích pandemie zodpovědnost za zajištění kontinuity provozu a za zabezpečení infrastruktury a firemních dat při práci z domova. Tlak na ně velmi zesílil, dobré výsledky však přinesly změnu ve vnímání role IT ve firmách.

„Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že plných 78 % vedoucích IT pracovníků je hrdých na to, jaký vliv měli během posledního roku na chod své organizace. Polovinu respondentů také v další práci motivuje skutečnost, že za uplynulý rok jejich oddělení prokázalo svoji důležitost,“ říká Jacob Ringler, šéf pražského R&D centra společnosti Pure Storage, která poskytuje datové úložiště formou služby.

Martin Rada, generální ředitel společnosti Agrotec Group
Uplynulý rok prověřil kvalitu firemní kultury, říká šéf Agrotec Group Rada

Šéfové IT oddělení jsou podle něj přesvědčeni o svém přínosu, protože vidí, jak technologie podpořily podnik při řešení problémů.

„Přesto, že náš průzkum ukázal podstatný posun v oblasti komunikace a vzájemného pochopení mezi IT oddělením a ostatními částmi firmy, IT pracovníci se často cítí frustrováni nedostatkem uznání za jejich zásluhy během pandemie. Téměř polovina z dotazovaných uvedla, že jejich výkony nebyly v posledních 12 měsících doceněny,“ dodává Jacob Ringler.

Důraz na inovace i rozvoj dovedností

Po skončení krizového období IT týmy pokračují v rozběhlé digitální transformaci, věnovat se však chtějí také rozvoji vlastních dovedností.

„Pro 45 % IT pracovníků je nyní prioritou rozvoj strategického myšlení, 44 % chce rozvinout dovednosti týkající se kybernetické odolnosti a 43 % hodlá zvýšit tah na branku. Zároveň chtějí šéfové IT navázat silnější partnerství s představenstvem,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu Jacob Ringler.

Ke strategickým záměrům vedoucích IT oddělení pak v nadcházejícím roce patří také duševní zdraví zaměstnanců, ekologická agenda, optimalizace nákladů, zlepšení zákaznické zkušenosti nebo udržení agility.

Až 85 % respondentů v průzkumu totiž uvádí, že využívání dat k rychlému obchodnímu rozhodování, je zásadní pro inovace i růst. Chtějí-li však šéfové IT dosáhnout agility a zaměřit se na zákazníky a inovace, musí být schopni flexibilně využívat technologie.

Nejvíce chybí vývojáři a experti na bezpečnost

S rostoucí důležitější IT pracovníků se však na českém trhu prohlubuje jejich nedostatek. Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále více chybí i Java vývojáři. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Poptávka je pak vysoká také v případě inženýrů strojového učení.

„Nejvíce na trhu chybí Java vývojáři, a to na všech úrovních, především je však problém sehnat ty nejzkušenější. Velký nedostatek je i zkušených systémových analytiků a IT architektů,“ říká například šéfka HR a marketingu systémového integrátora Ness Czech, Pavlína Janíková, a dodává: „Abychom lidi na i takto přehřátém trhu práce získali, snažíme se vytvářet inkluzivní prostředí a věnujeme se aktivně juniorům a jejich rozvoji. Zároveň motivujeme zaměstnance, aby neodcházeli a i v oblasti mezd se snažíme být konkurenceschopní. Není to úplně udržitelná situace, nabíráme za jiné peníze než před pár lety.“

To potvrzuje i průzkum mezd agentury Grafton Recruitment, ze 65 sledovaných IT pozic v Praze byla u větší poloviny zaznamenána šesticiferná mzda, tedy 100 a více tisíc měsíčně. V Brně na tuto mzdu dosáhne větší třetina IT rolí, v Ostravě pak každá 12. pozice.