Většinový souhlas vyjádřili účastníci průzkumu také s tím, že dostavba celkově dopravu výrazně zrychlí (87 procent). Dále že pomůže s nákladní dopravou (81 procent) a s uvolněním ulic ve vnitřní Praze (80 procent).

S názorem, že dostavba dopravní situaci v Praze neovlivní, souhlasí dvanáct procent dotázaných.

Lepší informovanost zajistí i nový web

Ti, kteří okruh už využívají, vyjádřili při hodnocení vybraných charakteristik nejvyšší spokojenost s návazností na dálniční síť (82 procent) i na místní komunikace (80 procent).

Pražský okruh.
ŘSD vypíše architektonickou soutěž na most přes Drahanské údolí

Zájem o dostavbu Pražského okruhu je vysoký, pouze dvanáct respondentů říká, že problematika je nezajímá. Naproti tomu informovanost o dostavbě lidé vnímají spíše jako nedostatečnou – 57 procent dotázaných uvedlo, že nemá dostatek informací. I proto bude ještě do konce roku na webové adrese www.prazskyokruh.info spuštěn web se všemi důležitými informacemi.

Názor veřejnosti na Pražský okruh: Dostavba měla být už dávno hotováNázor veřejnosti na Pražský okruh: Dostavba měla být už dávno hotováZdroj: Deník

Většina diskuzí je konstruktivních

„Lidí uvědomujících si, že Pražský okruh je klíčovou stavbou dálniční sítě, která pomůže nejen dopravě v Praze, postupně přibývá. Opodstatněné požadavky zástupců dotčených městských částí, měst a obcí i samotných občanů respektujeme a negativní dopady záměru se snažíme co nejvíce omezit. Většina diskusí probíhá konstruktivně,“ řekl k tomu Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pražský okruh.
Změna trasy Pražského okruhu v nynější fázi projektu by znamenala posun dostavby

Dostavba okruhu je rozdělena na několik úseků. Konkrétně na severu jde o úsek 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a 520 (Březiněves – Satalice). Pro úseky 518 a 519 už ministerstvo životního prostředí přijalo žádost o vydání závazného stanoviska EIA; část 520 bude následovat. V jihovýchodní části (úsek 511 Běchovice – D1) se nyní už vykupují pozemky a současně je podaná žádost o stavební povolení.