Průzkum s názvem „Inženýři nové generace a inženýři v automobilovém průmyslu“ shrnuje hlavní postřehy ze studie ZF, které doplňují názory HR i technologických expertů.

Výzkum provedla výzkumná agentura Herstories jménem skupiny ZF, která je globálním lídrem ve vývoji technologií v automobilovém průmyslu. Zaměstnává ve 188 závodech v 31 zemích na světě téměř 157 tisíc lidí, z toho zhruba 24 tisíc inženýrů a programátorů.

Průzkum byl kvalitativní a zabýval se názory mladé generace inženýrů na trh práce, jaké jsou jejich hodnoty, potřeby a aspirace. Ale třeba i to, co inspiruje a pohání mladé inženýry, jak vidí vývoj technologií a automobilového průmyslu. Týkal se také žen ve strojírenství.

Trh je hladový po inženýrech

„V celé Evropě čelíme podobným problémům. Technologický pracovní trh je velmi hladový a stále nemáme dostatek specialistů, jak v IT, tak v dalších technologických oborech. Seznam nedostatkových profesí je dlouhý: odborníci na analýzu dat, manažeři technologických projektů, odborníci na digitální transformaci, odborníci na kybernetickou bezpečnost a také profese, které zprostředkovávají kontakt mezi lidmi z oblasti technologií a podnikání,“ zdůraznila Jowita Michalska, spoluzakladatelka a generální ředitelka Digitální univerzity.

Na celkovém trhu práce pro inženýry vyniká automobilový průmysl nabídkou pro specialisty téměř ve všech oblastech strojírenství a IT, která je spojena s možností neustálého rozvoje a zvyšování kompetencí. Podle odborníků dotázaných ZF je rozvoj a zvyšování jejich kvalifikace něčím, co dává práci smysl a motivuje je, zejména ty nejmladší v této profesi.

„Skupina ZF vytváří příležitosti pro růst inženýrů, protože naše jednotky v Polsku již neplní pouze podpůrné role vůči těm v západní Evropě. Již několik let provozujeme projekty sami, což vyvolalo potřebu vytvářet nové, nezávislé pozice, které vyžadují specializované zaměstnance pro řízení projektů,“ zdůraznila Natasza Swacha, HR manažerka inženýrského centra ZF v Bielsko-Biała.

Velké plus je práce na dálku

Flexibilní pracovní doba, školení a neustálý rozvoj a práce s inovativními, společensky relevantními technologiemi – to jsou ve stručnosti podle respondentů i odborníků klíčové hnací síly v pracovním životě profesionálů ve strojírenství a IT.

„Mladí pracovníci a studenti mají nyní velmi odlišné potřeby. Především chtějí mít rovnováhu mezi životem a prací, chtějí vědět, na jakých projektech budou pracovat a na jakých zařízeních. Chtějí se podílet na projektech, které jsou zajímavé a rozvíjející se. Peníze pro ně nejsou to nejdůležitější,“ říká Šárka Valentová, HR manažerka ZF v České republice.

Z průzkumu vyplynulo, že inženýři mají vysoký pocit jistoty související s profesní oblastí. Domnívají se, že je pro ně snadné změnit zaměstnání. Klíčovou výhodou je pro mladé inženýry čas. Kromě zmíněné flexibilní doby i minutové účtování a den volna navíc jsou atraktivní možnosti. Schopnost pracovat na dálku je dnes jednou z hlavních priorit pro tuto profesní skupinu. Flexibilní pracovní dobu jim přitom přináší pocit svobody.

Nejúčinnějším a nejpotřebnějším benefitem je zmíněná práce na dálku. Inženýrství jako koncepční práce se dnes většinou provádí pomocí počítačů. Velkým benefitem je flexibilní pracovní doba, která umožňuje optimální rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Pokud inženýři pociťují napětí, tak to nejčastěji souvisí s vnímaným vysokým rizikem nutnosti přestěhovat se kvůli změně zaměstnavatele, protože potenciální zaměstnavatelé jsou rozptýleni po celém světě.

Zaměstnanecké benefity patří mezi důležitou součástí loajality. Inženýři chtějí mít pocit, že jsou i přínosem do jejich domácího rozpočtu. Možnost přizpůsobení benefitů svým potřebám vnímají jako projev úcty k zaměstnanci a zájmu o jeho blaho. Váží si benefitů souvisejících se vzděláváním a rozvojem, implementovaných systematicky a moderním přístupem, který umožňuje individuální rozvoj zaměstnanců.

Pocit uznání je hodně vysoko

Průzkum ukázal, že nejdůležitějšími potřebami nové generace inženýrů, je naplnění vlastního potenciálu a touha ovlivnit dění ve světě.

Atraktivní pro inženýry je myšlenka celoživotního vzdělávání. Rozvíjení vlastních schopností se promítá do účasti na stále obtížnějších projektech a vytváření inovací a nových standardů v technologiích. Inženýři totiž mají pocit, že mění svět.

Důležitou potřebou identifikovanou ve studii je možnost těšit se z důvěry na pracovišti a s tím je spojená svoboda jednání. Kultura výměny nápadů a zkušeností a otevřenost ve sdílení profesních úspěchů a neúspěchů je důležitým prvkem profesní spokojenosti inženýrů. Vysoko na seznamu potřeb je pocit uznání.

Práce ve skupině ZF je podle průzkumu vnímána jako příležitost k seberealizaci, řešení výzev a vnášení přidané hodnoty do života. Zaměstnanci ZF zdůrazňují, že jednou z důležitých hodnot spojených s prací ve společnosti je dobrá atmosféra a vysoká pracovní kultura.

Pro ženy je pak důležité, aby ZF byla diverzifikovaným a rovnocenným pracovištěm, kde jsou eliminovány genderové stereotypy.