Dopravní úleva

Rozhodnutí EIA by mohlo být známo v první polovině roku 2025. Obchvatem se v centru Havířova zvýší bezpečnost a sníží intenzita dopravy. Tím klesne i hlučnost, prašnost a riziko nehod.

„Výstavba obchvatu Havířova je v plánu již mnoho let. Proces zvaný EIA se provádí před každým velkým projektem tohoto typu. Jeho smyslem je získání představy o výsledném vlivu stavby na životní prostředí.

Plánovaný havířovský rondel
Práce na obchvatu Havířova pokračují studií dopadu na životní prostředí

Poté následuje územní řízení, stavební řízení, vyhlášení výběrového řízení a pak samotná realizace. Obchvat by městu přinesl velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede osmnáct tisíc aut, s obchvatem by jich bylo minimálně o sedm tisíc méně,“ říká primátor Havířova Josef Bělica.

Dostavba plánované komunikace vytvoří obchvat Havířova i dalších obcí a zajistí odpovídající napojení regionu na dálnici D48. Zásadně odlehčí dopravnímu zatížení na silnicích II/475 a II/474, čímž se řidičům výrazně zkrátí cestovní doba. Nová komunikace se stane důležitou dopravní tepnou, která přispěje k bezpečnější a plynulejší silniční dopravě v hustě osídlené aglomeraci.

Vzniká nový web

„Mnoho občanů v dotčených lokalitách mimořádně zajímá, jak bude projekt obchvatu pokračovat, protože se týká jejich majetků. Proto jsem rád, že proces tvorby studie EIA začíná. Také bych rád zdůraznil, že obchvat zajistí větší bezpečnost na našich cestách.

Město dostavbu obchvatu a komplexní přístup zhotovitele stavby – tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR – podporuje, protože zjednodušuje dopravu a dává centru další možnosti rozvoje, ať už se jedná o cyklistickou dopravu nebo pěší bulvár,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Vizualizace nového havířovského rondelu.
Dostavba obchvatu Havířova pokračuje další fází, začíná proces EIA

Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla být zahájena v roce 2028. Připravují se také webové stránky, kde veřejnost najde všechny informace o záměru dostavby, včetně formuláře pro podněty veřejnosti. Představeny budou do konce tohoto roku.