Opatření hodnotí doslova jako strašidelná a tým odeslal na ministerstvo e-mail s výzvou, aby mohli zpracovaný kompenzační materiál připomínkovat podnikatelé a živnostníci. „Nechceme, aby vznikl nějaký kočkopes,“ poznamenal.

Hospody podle něj také nemusejí zavřít, jak jim to ukládají vládní nařízení, pokud nevznikne jasný kompenzační balíček. Kritizoval také různé výjimky. „Vypadá to, že budou zavírat jen restaurace a hotely. Proč jen nás?“ ptal se Jiří Janeček.

Jak uvedl, jsou připravené různé formy protestu. „Jedna forma je, že nezavřeme restaurace, nebudeme nařízení dodržovat. Kolegové, kteří se nebudou chtít takto aktivně připojit, vyvěsí českou vlajku a nechají rozsvíceno. Další možnosti je registrace na webu www.chciplpes.cz, kde se může zaregistrovat každý, který vnímá situaci stejně,“ vysvětlil.

Podle Jiřího Janečka by bylo na místě dát větší prostor individuální zodpovědnosti. „Když se cítím ohrožen, tak sedím doma, nikam nechodím. Kdo je ochoten risknout nákazu, tak by mohl jít do restaurace,“ vysvětlil.

Ohroženi chudobou

Podotýká, že to podle něj povede jen k tajným večírkům v garážích a doma. „Jenže tam to bude úplně bez pravidel. V restauracích by to bylo možné s určitými pravidly,“ vysvětlil.

V současné době je na doméně chciplpes.cz přihlášených 240 restaurací. „To je minimálně 10 lidí na provozovnu, každý má doma minimálně tři členy rodiny. To je třeba deset tisíc lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Není to jen o podnikatelích, ale i o zaměstnancích, máme za ně zodpovědnost. Bojujeme za záchranu lidí, kteří pro nás dlouhodobě pracují,“ popsal iniciativu.

Řada lidí z gastronomie v poslední době ale odchází do jiných odvětví. „Až se situace stabilizuje, tak tato skupina lidí, která si musela najít místo u nějakého pásu, jak jsem to zaslechl od pana Duška, bude chybět coby kvalifikovaná pracovní síla. To přece není řešení,“ dodal.

Protest restaurace Malý Janek
- provozovatel pivovarské restaurace Malý Janek Jiří Janeček koordinuje další postup s lidmi z oboru ohledně vyjednávání podmínek kompenzančího balíčku
- kritizuje, že se opatření týkají pouze určitých segmentů
- lidé se podle něj budou scházet potají, což bude setkání bez pravidel, zatímco v restauracích by se dala nasadit hygienická opatření