Profese účetních se s nástupem technologií mění k nepoznání. Lidé již nebudou nahazovat doklady do systému a připravovat finanční výkazy, to za ně zvládne robot, zaměří se ale více na analýzu a interpretaci dat, identifikaci vhodných technologií či určování strategií.

Vyplývá to z nedávné studie Připraveni na budoucnost: Kariéra v účetnictví v novém desetiletí (Future Ready: Accountancy careers in 2020s), kterou připravila oborová vzdělávací organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Studie popisuje 20 trendů, které v současné době výrazně ovlivňují obor financí a přináší změnu do všech příslušných profesí.

K nejvýznamnějším trendům patří automatizace, snižující náklady a zvyšující rychlost a přesnost rutinních operací, konektivita, která umožňuje nové formy spolupráce, inovativní technologie jako umělá inteligence, Blockchain či Internet věcí, díky nimž dojde k přerozdělení práce mezi lidi a stroje, nastolení vyšší produktivity a vytvoření nového potenciálu pro lidskou činnost, a obří nárůst dat pro analýzu a další zpracování.

Právě masivní množství dat a možnost jejich analýzy a dalšího využití hrají při změnách rolí ve světě financí vůbec nejzásadnější roli.

K dalším trendům, které studie identifikovala, patří i stírání hranic mezi zeměmi, výraznější věková diverzita týmů, zánik tradiční hierarchie ve firmách, nutnost spolupráce napříč týmy a odděleními organizace a v neposlední řadě i potřeba průběžného vzdělávání. „Rychlost, s jakou tyto trendy ovlivní změny rolí, je ohromná, a finanční manažeři, účetní i auditoři se musí na novou situaci připravit. Schopnost osvojovat si rychle nové informace bude pro náš obor zcela zásadní,“ komentuje Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA.

Studie mimo jiné představila i nové kariérní role dnešních finančních manažerů.

Patří k nim například:

· Manažer rizik a jistot řídí podniková rizika, pomáhá s transparentností, předjímá problémy ovlivňující výkonnost podniku. Pomáhá naplňovat regulatorní požadavky a řeší složité daňové záležitosti.

· Datový navigátor nachází nové obchodní příležitosti v rostoucím množství podnikových dat. Například zkoumá možnosti nových trhů nebo připravuje finanční a investiční plány.

· Manažer obchodní transformace je architektem organizačních změn. Může řídit velké změny v podnikání nebo transformovat obchodní a finanční operace

· Digitální evangelista sleduje přínosy nejmodernějších technologií v transformaci byznysu a procesů. V čele digitální transformace se znalostmi technologií, financí i byznysu propojuje týmy a oddělení.

· Průkopník udržitelnosti se zaměřuje na řízení výkonnosti organizace, kde sbírá, vyhodnocuje a reportuje aktivity se skutečnou přidanou hodnotou způsoby, které jsou pro okolní svět pochopitelnější. Udržitelnost podnikání je pro něj základem budoucího úspěchu.

„Abychom finančním manažerům a dalším expertům z oboru financí pomohli s přípravou na nové role, nabízíme jim kromě členství a certifikace ACCA i speciální bezplatný vzdělávací program ACCA-X, v jehož rámci si mohou snadno ověřit úroveň svých znalostí online a zjistit, na co dalšího by se měli zaměřit, aby i v nové éře mohli stále rozvíjet svou kariéru,“ říká Viera Kučerová.

Vedle dvou základních kurzů Úvod do účetnictví a Účetnictví pro středně pokročilé jsou v rámci ACCA-X bezplatně k dispozici i kurzy související s řízením financí. Dostupné jsou v anglickém jazyce a absolvovat je lze během 6 týdnů.

Vzdělávání v průběhu celé kariéry je dle Viery Kučerové ve finanční sféře již dnes nutností. V řadě zemí patří auditorské a účetní profese mezi regulované a průběžné vzdělávání je pro jejich výkon nutnou podmínkou.

„V České republice tomu tak není, a proto nejsou zdejší finanční manažeři k vlastnímu rozvoji příliš motivovaní. I přesto mnozí na prohlubování své kvalifikace průběžně pracují. Jsou si totiž vědomi velmi rychlého vývoje oboru a nechtějí, aby jim ujel vlak,“ vysvětluje Viera Kučerová s tím, že způsobů, jak své znalosti rozvíjet, je více.

„Mohou absolvovat nejrůznější kurzy, které pořádá Svaz účetních ČR nebo celá řada vzdělávacích institucí. Pokud však chtějí pracovat v nadnárodní společnosti či firmě plánující expanzi na zahraniční trhy, nebo se skutečně připravit na výzvy, které přinášejí moderní technologie, doporučila bych naše vzdělávací programy a certifikaci. Plná kvalifikace ACCA je pak v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA.“

Celou studii Future Ready: Accountancy careers in 2020s si můžete stáhnout zde.

O ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) je globální profesní organizace, která pomáhá rozvíjet znalosti a dovednosti expertům z oboru financí. Prostřednictvím sítě 180 kanceláří a center podporuje ACCA 219 000 členů a 527 000 ACCA studentů. Úspěšní absolventi ACCA programu pracují v auditu, poradenství, finančním řízení a controllingu u mezinárodních i českých společností. Více informací naleznete na www.accaglobal.com a na www.kariera-finance.cz.