Práce v zemědělství a potravinářství v současné době může přilákat mladé díky stále častějšímu využívání moderních technologií. Podle Ivany Middleton je důležité pořádat soutěže a vzdělávací programy pro mladou generaci, která si jistě najde cestu i do těchto oborů. Že by mladým chyběla chuť do práce, je prý mýtus. Jen potřebují smysluplnou motivaci a na sliby vzdušných zámků neslyší.

Proč jste se rozhodli podpořit soutěž Mladý zemědělec?

V Penamu jsme pekaři, a ani sebešikovnější pekař nic neupeče, pokud nemá mouku z kvalitní obilniny a další suroviny právě od zemědělců. U nás si zakládáme na tom, že podporujeme tuzemské zemědělce a mouku meleme ve vlastních mlýnech z českého obilí. Proto také chceme podpořit všechny, kteří si vybrali zemědělství jako svou kariéru i směr života.  Já osobně mám navíc k zemědělství osobní vztah. Mám vystudované zemědělské školy, jak střední, tak vysokou, a práci v zemědělství jsem si na vlastní kůži vyzkoušela.

Personální ředitel COOP Pavel Březina
Zemědělství by mělo být jednoznačně páteří národního hospodářství

Zdroj: DENÍKJakou formou jste tuto soutěž podpořili?

Jsme součástí Agrofertu, ten je generálním partnerem celé akce a podporu společně koordinujeme. Pokud mám mluvit za Penam, kromě společné podpory na každého semifinalistu čekala sladká svačinka od našich pekařů.

Sledovala jste mladé soutěžící a jejich výsledky?

Soutěž jsem sledovala, byť z povzdálí. Jsem nadšena, že se prvního kola zúčastnilo 9000 žáků ze 120 škol. To je skvělá zpráva pro celý obor. Kromě toho jsem ráda, že soutěž i téma dostaly takový mediální prostor. Výchova mladých zemědělců si zaslouží podporu.

Jaké jste si odnesla dojmy a informace? Překvapilo vás třeba něco u těchto velmi mladých soutěžících?

Jsem maminkou dvou teenagerů, takže jsem s mladými lidmi v kontaktu. Musím říci, že při pohledu na mladou generaci nesdílím časté názory svých vrstevníků, kteří se na mladé dívají skrz prsty. Současná mladá generace si stejně jako ta před ní hledá svou vlastní cestu životem. Je jiná, a to je dobře.

Nektarodárný úhor
Nektarodárné úhory zlepší stav půdy, říká Petr Saro, Ředitel ZBIROŽSKÉ, a. s.

Jak moc je PENAM, a.s. jako potravinářský výrobce svázán s ostatními, zemědělskými, divizemi Agrofertu a jak vy – z pohledu potravináře – vidíte současné zemědělství v ČR?

Samozřejmě patříme do jedné skupiny, takže o sobě víme, sdílíme zkušenosti, ale zároveň máme dostatečnou svobodu, co se týká směřování firmy a jejích investic. Ale musíme si na ně sami vydělat. Zemědělství podle mě v posledních letech prochází velkou proměnou. Stačí se podívat, jak sofistikovaná je dnešní zemědělská technika, zejména pak z pohledu trendu precizního zemědělství. Využívá se GPS, satelitní snímkování, drony, autonomní roboti. Díky tomu může být práce v zemědělství zajímavá i pro dnešní mladé.

Máte hodně pozic vhodných pro čerstvé absolventy či obecně pro mladé uchazeče a jaké?

Absolventi u nás mají dveře otevřené. U pekařských profesí k nám běžně nastupují absolventi potravinářských oborů, rádi zaučíme i studenty jiného zaměření. A není to jen o výrobě. Například na specifické pozice, jako jsou třeba inspektoři jakosti, k nám běžně nastupují i vysokoškoláci hned po škole. V průběhu studia jsme otevřeni mladistvým i formou trainee programu, kde si mohou studenti projít jednotlivými úseky od technologie přes kvalitu, logistiku, nákup, obchod až po samotnou výrobu. Seznámí se se všemi stránkami pekárenství. Třeba se pro něj v budoucnu rozhodnou.

Zdeněk Horák. S respektem ke skutečným hodnotám země a krajiny se zemědělci neobejdou.
Musíme usilovat o zvyšování společenské prestiže zemědělství jako živitele lidí

Je o práci v Penamu z řad mladých lidí velký zájem?

Poslední roky nás naučily pracovat s mladými i s lidmi středního a vyššího věku. Obecně se dá říct, že mladých pekařů je méně, než bychom chtěli. Má to ale celou řadu příčin od demografie až po vzdělávání. Ve finále je nám jedno, kolik let zájemcům je a jaký studují obor, pro nás je rozhodující chuť a nadšení do práce. Tyto artikly jsou klíčové i v posunu v rámci firmy, což dokazuje i skutečnost, že v řadách ředitelů jsou kolegové, kteří nastupovali do pekárny jako čerství absolventi na dělnické pozice.

Co musí zaměstnavatel v současné době nabízet, aby přilákal mladé lidi?

Musí nabízet smysluplnou práci a nelakovat věci na růžovo. Nesdílím názor, že se mladým lidem nechce pracovat. Mladí jsou otevření novým příležitostem, umí zabrat, ale musí v tom vidět smysl a nechtějí slyšet žádné prázdné korporátní fráze. U nás to máme trošku těžší s požadavky na flexibilitu. Přece jen, každý má rád ráno čerstvé pečivo, a v pekárně je tedy největší šrumec v noci. Stejně jako v zemědělství, i v potravinářství je velký posun v technologiích, to mají oba obory společné.