Klima velkých korporací mu nesedělo a začal uvažovat o své vlastní cestě. Se dvěma společníky v roce 2006 založili společnost na výrobu farmaceutických přípravků Neofyt.

Název Neofyt z řeckého slova (néos „nový“ a phutón „rostlina“) předznamenává hlavní směr firmy inovativním způsobem přistupovat k bylinným složkám a vytvářet sofistikovaná řešení při vývoji nových přípravků. „Naše vnímání herbálních drog je přísně racionální. Pokud víme, že účinná látka v rostlině funguje, proč toho nevyužít,“ popisuje Petr Behenský a dodává, že základem většiny jejich produktů je kombinace herbálních složek, jejichž účinky se vzájemně doplňují. K rostlinám však nepřistupujeme dogmaticky. Jejich cílem není vyrobit stoprocentně přírodní produkt, ale preparát, který pomáhá při řešení zdravotních obtíží.

Petr Behenský vzpomíná na složité začátky podnikání, kdy v nabídce výrobků Phyteneo figurovaly pouze kosmetické přípravky a jejich výroba byla řešena externě. „Protože jsme si ale chtěli kvalitu ultimativně kontrolovat, zprovoznili jsme hned po roce fungování firmy vlastní výrobní prostory v malé obci Malý Bor na kraji Šumavy.“

Během prvních let existence firmy musel Neofyt významně překopat své portfolio. Ukázalo se, že konkurovat velkým hráčům na farmaceutickém trhu s běžným kosmetickým sortimentem je nereálné. Proto se Neofyt začal specializovat na úzký segment trhu.

Flexibilnější firma

„Zásadní podmínkou pro to, abychom zařadili nový výrobek do portfolia, je fakt, že musí být významně inovativní, a to jak po stránce složení, tak po stránce technologického zpracování. Programově se vyhýbáme situaci, v níž bychom byli desátí v řadě s výrobkem, který se liší jen názvem a barvou obalu. Výrobky bez inovací jsou totiž masová výroba. A tou my rozhodně nejsme. I když inovace přináší výzvy a vyžaduje unikátní technologické postupy, řešení je otázkou odbornosti a odhodlanosti. Znamená to často sejít z vyšlapané cesty, ale to je pro nás v důsledku jednodušší než bojovat s konkurencí, která nás může převálcovat reklamou a marketingovým tlakem,“ dodává vědec.

Firma musí být v rámci farmaceutického trhu flexibilnější, dravější a nabízet excelentní služby. Jen tak může překonávat stále se měnící přeregulované podnikatelské prostředí a obstát v konkurenci velkých korporátních firem. V budování náročnějšího portfolia pokračuje společnost i nadále.

„Od zdravotnických prostředků jsme se probojovali až k registraci prvního léčiva, to už je ale úplně jiná liga,“ vysvětluje ředitel. S tímto krokem je spojená nutnost rozšíření výrobních prostor. „Plánujeme stavbu nového, moderního výrobního závodu. A bude na Šumavě. Odtamtud přicházím a chci regionu něco vrátit.“

Petr Behenský zdůrazňuje, že firma nestojí pouze na něm, úspěchy jsou zásluhou stabilního a kvalitního mančaftu vedení, obchodního týmu i zaměstnanců ve výrobě. „Troufám si říct, že pracovní nasazení našich zaměstnanců je mimořádné. Když nastane problém, musíme ho vyřešit sami a když se nestíhá, pracuje se do večera. Jsem za to všem vděčný,“ uzavírá Petr Behenský.