O tom, co jsou svěřenské fondy a jak fungují, jsme si povídaly s Nikolou Skutkovou, advokátkou a zakládající partnerkou advokátní kanceláře Legals, a Evou Hruškovou, právničkou a jednatelkou společnosti Svěřenské fondy a trusty, s.r.o., a spoluautorkou knihy Svěřenské fondy – krok za krokem.

V poslední době se o svěřenských fondech často mluví. Co to tedy je a k čemu nám mohou posloužit?
Eva Hrušková (EH): Svěřenský fond je v první řadě nástroj, díky kterému máme příležitost a možnost svobodně si naplánovat, jak zajistit to, na čem nám záleží – ať už je to zaopatření rodiny a blízkých do budoucna, zachování a udržení rodinného majetku či jeho ochrana před riziky podnikání.

Proč by si lidé měli zvolit svěřenský fond jako prostředek zajištění majetku či rodiny?
Nikola Skutková (NS): Zkuste se zamyslet nad tím, co by se stalo s vaším majetkem, firmou nebo rodinou, pokud byste zítra náhle zemřeli? Pokud by výsledek nebyl podle vašich představ, pak pro takový případ nemáte žádný plán a k uspořádání toho, čemu jste po dobu svého života věnovali svůj čas a energii, dojde nikoliv tak, jak byste si sami přáli, ale podle dikce zákona.

Budova Masaryčky
Penta byla loni opět v zisku a po 30 letech od založení se otevře investorům

Co když je člověk v situaci, že vztahy v rodině má uspořádané a majetkové poměry má vyřešeny v závěti. Proč by měl uvažovat nad svěřenskými fondy?
EH: I v případě, že má člověk rodinné poměry uspořádané, nebude bráno v potaz, zda jsou jeho děti, manžel, manželka či jiní dědicové schopni najednou převzít veškerý majetek a účelně ho spravovat. Řešením může být vložení majetku do svěřenského fondu a určení správce, který se o něj bude starat ve prospěch dítěte či jiného rodinného příslušníka.

Ne všichni mají to štěstí, že mají rodinné a majetkové vztahy vyřešené. Je pro ně svěřenský fond tedy vhodným nástrojem, jak zajistit svůj majetek?
EH: Svěřenský fond je vhodný i pro ty, kteří hledají způsob, jak zajistit péči o postižené dítě či rodinného příslušníka, který se o sebe nedokáže samostatně postarat, je marnotratný či finančně nezodpovědný. Je řešením i v situaci, kdy člověk s původním partnerem nebo partnerkou již nežije a chce zajistit svůj majetek pro případ smrti.

Je svěřenský fond vhodným nástrojem spravování majetku i pro podnikatele a ma-jitele firem?
NS: Určitě ano. Ať už je člověk jediným majitelem firmy, nebo spolumajitelem, svěřenské fondy jsou řešením pro nečekané události, jako je smrt nebo rozvod. Majitelé firem se obecně dají rozdělit do dvou hlavních skupin. Starší, kteří řeší, zda a jako předat firmu dalším generacím, a mladší, kteří berou svěřenský fond jako důležitou součást krizového plánu.

Slouží tedy svěřenský fond jako sofistikovanější forma závěti?
NS: Nemusíme se zabývat pouze smrtí, protože svěřenským fondem lze dosáhnout mnoha dalších cílů. Například jak zachovat majetek do budoucna v rámci převodu mezi generacemi, zajistit pokračování rodinného podnikání, uspořádat majetek pro děti v případě rozvodu, ale také jej ochránit před riziky podnikání.

Jak svěřenský fond funguje?
EH: Člověk jako zakladatel si rozmyslí, čeho chce dosáhnout, a nastaví pravidla. Určí si svěřenského správce, kterých může být více a sám může být dokonce jedním z nich, byť ne vždy je to ta správná varianta. Svěřenský správce má odpovědnost za vložený majetek, má povinnost jednat v souladu s nastavenými pravidly. Poslední, ale neméně důležitou skupinou, jsou obmyšlení. Jsou to lidé, v jejichž zájmu to celé zakladatel dělá. Může to být jeho rodina, děti (ze všech vztahů), budoucí děti, sourozenci, a někdy i zakladatel samotný.

Český průmysl je v ohrožení na straně vstupů i výstupů.
Český průmysl je v ohrožení. Chybí analýzy nákladů a dopadů dekarbonizace

Pokud tomu dobře rozumím, majetek vložený do svěřenského fondu nepatří nikomu. Není to nesmysl?
NS: Majetek vložený do svěřenského fondu již skutečně není váš. Nestane se tedy součástí dědického řízení ani případné exekuce. Paradoxně je mnohem více chráněn a je o něj mnohem těžší přijít. Člověk nesvěřuje majetek nikomu „cizímu“. Jde o soukromé uspořádání, do kterého ideálně zapojuje pouze lidi, které zná a kterým důvěřuje.

Jak probíhá zakládání a následná správa svěřenského fondu a majetku v něm? Není to příliš složité?
EH: Pokud se někdo chce do zakládání a správy svěřenského fondu pouštět sám, pak ano. Jednoznačně doporučujeme obracet se na specialisty. Při procesu zakládání je třeba zvážit spoustu záležitostí, mimo jiné daňové otázky. Bude třeba komunikovat s úřady a najít vhodného správce.

Zmiňujete osobu správce. Koho za správce fondu vybrat?
EH: Nejlepší variantou je vybrat si správce, kterého člověk zná a důvěřuje mu. Pokud člověk ve svém okolí vhodnou osobu pro správu fondu nenalezne, lze zvolit správce z řad profesionálů, případně i kombinaci obojího, kdy vedle správce zvoleného z jeho okolí bude fungovat i profesionální správce, to vše dle jasně definovaných pravidel.

Kde se mohou lidé dozvědět více informací?
NS: Mohou si s námi sjednat osobní konzultaci nebo nás potkat na některém ze vzdělávacích seminářů pro veřejnost. Na nich se zabýváme právě možnostmi využití svěřenských fondů, způsoby jejich správy, daňovými aspekty a podobně. Aktuálně nás čekají minikonference s tématem svěřenských fondů v hlavní roli, a to v Praze a u Máchova jezera ve Starých Splavech.