Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, která je platformou Evropské komise, zařadila český vzdělávací projekt „Senior bez nehod“ mezi nejlepší svého druhu. Jako jediný z patnácti oceněných se přitom zaměřuje výhradně na starší generaci, přesněji na osoby ve věku nad 64 let.

„Podíl seniorů na populaci Evropské unie se blíží dvaceti procentům. Vlivem stárnutí populace a prodlužování průměrné délky života by se však do roku 2030 měl zvýšit na 24 a do roku 2050 až na 28 procent,“ říká Jan Slováček ze společnosti Echopix, která projekt realizuje.

S tím souvisí i zvětšení podílu příslušníku starší generace na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco v současnosti je zhruba čtvrtinový, do roku 2050 může vzrůst až na třetinu.

Čísla neklamou

Podle plukovníka Jiřího Zlého, ředitele služby dopravní policie – která projekt podporuje – Policie ČR vyšetřovala vloni 99 332 dopravních nehod, při kterých zahynulo 470 osob. Dalších 1 624 osob bylo zraněno těžce a 20 581 lehce.

Z celkového počtu dopravních nehod loňského roku bylo 12 223 s účastí seniorů. Smrtelné byly pro 120 z nich (z toho 80 mužů a 40 žen), což je o patnáct úmrtí více než v roce 2020.

Zatímco podíl nehod způsobených staršími osobami dosahuje dvanáct procent, podíl na počtu usmrcených osob činí až 25 procent.

Důvodem je zvýšená fyzická zranitelnost starších lidí a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. Se zvyšujícím se věkem proto stoupá riziko, že zranění při nehodě bude smrtelné.

Vysoká návštěvnost

Nejohroženější skupinou jsou senioři – cyklisté. Na rozdíl od toho jim mnohem menší nebezpečí hrozí při přepravě automobily. Obecně jsou pak osoby ve věku nad 64 let vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě v míře až dvakrát větší. Od 75 let však toto riziko dále silně narůstá – ohrožení je více než šestnáctinásobné.

Projekt „Senior bez nehod“ se zaměřuje na bezpečnost příslušníků starší generace v silničním provozu a je financovaný z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Formou divadelních přednášek, v nichž lektoři kombinují odborný výklad se zábavnými scénkami a instruktážními videonahrávkami, vzdělává především důchodce, ať už jsou účastníky silničního provozu jako řidiči, pasažéři, chodci, cyklisté nebo cestující v MHD. Projekt se

chlubí vysokou návštěvností. Jednotlivé akce dosud navštívilo přes 38 tisíc zájemců. Při propagaci pomáhají herci Jaroslava Obermajerová a Jiří Štedroň.