Přišel tak s první specializovanou webovou a mobilní aplikací určenou primárně pro online hlasování SVJ, která umožňuje všem SVJ bez ohledu na jejich velikost snadno uspořádat právně závazné hlasování bez nutnosti konání schůzí.

„Přes dvacet let používáme online bankovnictví, přes deset let komunikujeme se státem elektronicky a kvůli rozhodnutí o vymalování chodeb v domě jsme doposud museli trávit čas několikahodinovou diskuzí v kočárkárně nebo pronajaté zasedačce. Myslíme si, že je třeba i hlasování SVJ posunout do roku 2022. Vždyť u nás funguje asi 70 tisíc SVJ, které tento problém řeší,“ říká Lukáš Truxa, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

„Pokusy o online hlasování SVJ tu sice již v rámci jiných platforem jsou, ale nikdo se na to primárně nesoustředí. Podle nás je právě hlasování tou nejdůležitější věcí v rámci SVJ – pokud dobře funguje, tak samo o sobě dokáže zlepšit vztahy mezi vlastníky. Proto jsme se do toho pustili opravdu naplno a eVlastníci jsou tak první aplikací zaměřenou právě na hlasování SVJ, která je přístupná jak na webových stránkách, tak přímo v samostatné aplikaci v mobilním telefonu.“

Řemeslník Josef Harant
Šikovný tesař se neztratí. Využijí ho lidé i obec, říká řemeslník z Liberecka

SVJ se přitom s problémy s hlasováním potýkají dlouhodobě, vyvrcholením pak byla pandemie koronaviru. Během ní dokonce ve 45 % případů ani žádná fyzická schůze neproběhla, u 18 % SVJ se na schůzi sešel menší počet lidí, než byl dříve obvyklý. Ačkoliv alespoň jednou za rok je schůze SVJ povinná, pouze 32 % SVJ nahradilo osobní setkání tzv. hlasováním per rollam – tedy hlasováním mimo shromáždění, například poštou nebo online způsobem.

„Tento způsob hlasování byl pro SVJ mnohdy jediným možným způsobem rozhodování. Alarmující ale je, že podle našeho průzkumu u 87 % takových hlasování neproběhlo vůbec žádné ověření členů SVJ, což jsme také chtěli aplikací eVlastníci vyřešit,“ vysvětluje Ondřej Bělecký, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

Když měli respondenti oznámkovat, jak hlasování během domovních schůzí probíhá, dosáhlo průměrné hodnocení známky 2,9. Největšími problémy je podle nich nedostatečná účast (43 %), diskuze mimo téma hlasování (31 %) a neshoda mezi členy SVJ (28 %).

„Polovina lidí chce usnášeníschopnost SVJ zvýšit. Vůle hlasovat jinak, než na klasické schůzi tu tedy je, ale podle nás chyběl nástroj, jaký používat,“ říká Ondřej Bělecký.

eVlastníci jsou první specializovanou webovou a mobilní aplikací zaměřenou na online hlasování SVJ. Nabízí pohodlné, a přitom právně závazné hlasování s vysokou účastí a úsporu času, peněz a nervů výboru i vlastníků. Díky lepší komunikaci mezi výborem SVJ a vlastníky zajistí efektivní správu domu. Online hlasování lze navíc kombinovat s tradičním způsobem, takže z účasti na rozhodování majitelů bytů není nikdo vyloučen. eVlastníci jsou snadno dostupné všem SVJ za minimální náklady. U nejmenších SVJ je používání dokonce zdarma.

Polovodičové součástky a řešení z jejich výroby mají široké využití v automobilovém průmyslu, komunikačních technologiích, počítačové technice, spotřební elektronice, průmyslové technice, LED osvětlení či v aplikacích pro napájení.
Až deset milionů denně. Moravské Silicon Valley chrlí čipy nepřetržitě

eVlastníci umožňují snadnou přípravu hlasování bez zbytečného papírování, zabezpečený proces hlasování a identifikaci vlastníků, vyhodnocení výsledků s automatickým přepočtem podle podílů a přehled všech hlasování včetně jejich archivace.

Průzkum, ze kterého jsou data čerpána, probíhal na přelomu roku a zapojilo se do něj přes 800 respondentů. 44 % z nich zastává či v nedávné době zastávalo řídící funkci v SVJ či bytovém družstvu, zbytek tvořili běžní členové SVJ a družstev.

O aplikaci eVlastníci: eVlastníci jsou první specializovanou webovou a mobilní aplikací zaměřenou primárně na online hlasování SVJ. Nabízí pohodlné, a přitom právně závazné hlasování s vysokou účastí a úsporu času, peněz a nervů výboru i vlastníků. Za vývojem aplikace eVlastníci stojí česká softwarová společnost Externity, která se zabývá vývojem webových a mobilních aplikací, informačních systémů a UX/UI designem. Jejím strategickým investorem se v roce 2020 stala investiční skupina RP INVEST. Více informací na www.evlastnici.cz.