Společnost, která chystá také vodíkovou čerpačku v Praze na Barrandově, už má několik aut na vodík ve svém vozovém parku a přidávat se mají další motoristé. „Už delší dobu se nás zákazníci ptají, kdy stanice na vodík otevřeme, protože si chtějí auto na vodík koupit,“ sdělil Procházka.

První stanicí v Podkrušnohoří chce chemička motivovat také výrobce aut a dopravce, kteří čekají na hustější celostátní síť plniček. Největší továrna na Mostecku a její sesterský závod v Kralupech nad Vltavou hodlají do roku 2030 zásobovat vodíkem několik desítek stanic, které má mateřský ORLEN vybudovat. Plnění auta vodíkem zabere několik minut a bude rychlejší než dobíjení elektromobilu. Cena paliva má být podobná jako u jiných vodíkových stanic v EU a postupně se má přiblížit ceně nafty.

Letošní průzkum Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Inovačního centra Ústeckého kraje ukázal, že obce v regionu mají do roku 2030 zájem až o 33 autobusů na vodík a o 50 zařízení komunální techniky s vodíkovým pohonem. Největší zájem o vodíkem poháněné autobusy mají podle krajské Vodíkové platformy Ústí nad Labem a Dopravní společnost Ústeckého kraje.

Vodíková plnící stanice.Vodíková plnící stanice.Zdroj: Vizualizace: ORLEN„Vodík jako alternativní, ekologické palivo pro veřejnou dopravu a komunální techniku je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je škoda ho nevyužít. Když bude do budoucna ještě zelený, jedině dobře,“ sdělil ředitel inovačního centra Martin Mata.

Plánovaná roční spotřeba vodíku pro dopravce a obce se zatím v kraji odhaduje na 40 tun. „Připravujeme vodíkovou strategii, která popíše potřeby regionu a konkrétní kroky od výroby přes distribuci až po využití vodíku, například pro veřejnou dopravu,“ dodala koordinátorka platformy Gabriela Nekolová.

Nejekologičtější palivo 

Výstavba první vodíkové stanice navazuje na snahy proměnit Ústecký kraj v centrum nové ekonomiky zaměřené na udržitelný rozvoj, který mají nastartovat i masivní dotace z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Na jedenáct strategických záměrů v kraji je vyčleněno 7,9 miliardy korun, což je půlka sumy určené pro celý region.

„V příštích letech budou vyhlášeny nejrůznější tematické výzvy a kraj vypíše grantová schémata tak, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů s přínosnými nápady,“ informovala krajská radní Iva Dvořáková. Mezi strategickými projekty je zavádění vodíkové mobility v Ústí nad Labem.

Litvínovská chemička by mohla dodávat vodík i pro vlaky nové generace. České dráhy nyní hledají firmu pro zmapování trhu kvůli budoucímu nákupu až 200 kusů železničních vozidel s alternativními pohony pro osobní dopravu. Chystaná poptávka počítá s hybridy i s vozidly výhradně na vodík s kapacitou od 50 do 240 míst pro cestující.

Vodík je zatím nejekologičtější palivo, protože při jeho spalování nevznikají nežádoucí látky. ORLEN Unipetrol navíc prověřuje výrobu „zeleného vodíku“ z alternativních zdrojů, tedy bez uhlíkové stopy. Jedná se například o elektrolýzou vody za využití elektrické energie získané z fotovoltaických článků. Vodík je populární hlavně v USA, Japonsku a Německu. V Německu funguje téměř stovka plnících stanic na vodík.